Barn & skola Förskola Förskoleverksamhet

Förskoleverksamhet

Förskolan börjar i augusti samtidigt som skolorna och undervisningen ordnas 4 h varje skoldag. Förskoleundervisningen är obligatorisk och avgiftsfri. 

För alla barn som är i förskoleåldern och skrivna i Pedersöre kommun anvisas en plats i förskoleundervisningen enligt språk, hemadress eller förhandsuppgifter. Vårdnadshavarna gör anmälan genom det elektroniska systemet Wilma.
Anmälan sker med Wilma koder. Koderna skickas hem i början av året när ansökan för nästa verksamhetsår är aktuell.

På samma blankett ansöker ni om skjuts till/ från förskolan (skjuts beviljas om resan överstiger 3 km). Obs! Skjuts ordnas endast från barnets stadigvarande bostadsadress till den anvisade förskolan, till vars område barnet hör. 

Anmälan till anvisad förskola sker via dessa länkar:

Har du inga barn i Wilma från förr, gå till den här adressen: https://wilma.pedersore.fi/connect
Har du barn från förr i Wilma, gå till den här adressen: https://wilma.pedersore.fi/
 

Här finns instruktion om hur du hittar Wilma-blanketten  "Anmälan till förskola" och hur du fyller i blanketten. (Pdf 497 kb)

Kompletterande småbarnspedagogik = vård före och efter förskolan.

Ansök om vård före och efter förskolan här

Ifall barnet behöver kompletterande småbarnspedagogik, ordnas detta i första hand på samma ställe som förskolan.
Avgiften bestäms procentuellt utgående från familjens storlek och inkomster.

Antagning till annan förskola än anvisad förskola

I fall du vill ansöka om plats för ditt barn i en annan förskola än anvisad förskola, bör ansökan inlämnas till Nämnden för utbildning och småbarnspedagogik, svenska sektionen. (Blankett för ansökan fås från kansliet) 

Anhållan kan avslås om det inte finns plats i förskolegruppen efter att barnen i förskolans eget upptagningsområde fått plats. Om det finns flera sökande än det finns platser tillämpas prioritetsordningen enligt Pedersöre kommuns Tillämpningsdirektiv för avdelningen för utbildning och småbarnspedagogik 

Kontakt:

Yvonne Borgmästars,
ledare inom nybörjarundervisning och småbarnspedagogik
tel. 06-7850 204
yvonne.borgmastars@pedersore.fi


Margaretha Lampa

sekreterare för småbarnspedagogik, tel. 06-7850203 
email: margaretha.lampa@pedersore.fi
email: dagvardskansliet@pedersore.fi