Barn & skola Förskola Ansökan om kompletterande småbarnspedagogik/ändring/uppsägning

Ansökan om plats inom kompletterande småbarnspedagogik  

För barn vars hemkommun är Pedersöre kommun.

Kompletterande småbarnspedagogik för förskolebarn betyder vård före/efter förskolan. Ansökan kan göras året om.

Om behovet av  kompletterande småbarnspedagogik uppstår på grund av förvärvsarbete, studier, eller utbildning så att tidpunkten inte kunnat förutsägas, bör man anhålla om plats så snabbt som möjligt.

Ansökan till enbart förskola sker via Wilma, mer info under fliken Anmälan till förskola.

Ansökan görs elektroniskt

Ansök om kompletterande småbarnspedagogik

Anhållan om förändringar bör göras i god tid. Minskat antal vårdtimmar/månad ska sträcka sig över minst 3 månader. Godkända ändringar träder i kraft från följande månad.

Uppsägning av plats inom småbarnspedagogik verksamheten gäller från den dag som uppgetts vid uppsägningen.

Alla ändringar och uppsägningar ska göras elektroniskt

Ändrings-/uppsägningsblankett

På frågor svarar:
Yvonne Borgmästars
Ledare inom nybörjarundervisning och småbarnspedagogik
tel. 06-7850 204
e-post: yvonne.borgmastars@pedersore.fi

Margaretha Lampa
Sekreterare för småbarnspedagogik, tel. 06-7850 203
e-post: margaretha.lampa@pedersore.fi
e-post: dagvardskansliet@pedersore.fi