Barn & skola Förskola Ansökan om kompletterande småbarnspedagogik/ändring/uppsägning

Ansökan om plats inom kompletterande småbarnspedagogik  

För barn vars hemkommun är Pedersöre kommun.

Kompletterande småbarnspedagogik för förskolebarn betyder vård före/efter förskolan. Ansökan kan göras året om.

Om behovet av  kompletterande småbarnspedagogik uppstår på grund av förvärvsarbete, studier, eller utbildning så att tidpunkten inte kunnat förutsägas, bör man anhålla om plats så snabbt som möjligt.

Ansökan till enbart förskola sker via Wilma, mer info under fliken Anmälan till förskola.

Alla ansökningar/ändringar och uppsägningar görs elektroniskt på vår hemsida och via Suomi.fi. Det fordras stark autentisering, vilket betyder att du vid ansökan bör identifiera dig med dina bankkoder.

Ansök om plats till kompletterande småbarnspedagogik = vård före och efter förskolan

Ansökan om vård före och efter förskolan

Ändring av vårdbehov

Anhållan om förändringar bör göras i god tid. Minskat antal vårdtimmar/månad ska sträcka sig över minst 3 månader.

Ansökan om ändring av vårdbehov

Uppsägning av vårdbehovet/platsen inom småbarnspedagogiska verksamheten

Uppsägning av plats inom småbarnspedagogik verksamheten gäller från den dag som uppgetts vid uppsägningen.

Uppsägning av platsen 

Om du använder dig av Suomi.fi-tjänsten, kommer du också att få barnets plats- och avgiftsbeslut via Suomi.fi, genast när beslutet fattats.

Gå därför gärna in och godkänn mottagande av elektroniska myndighetsmeddelanden via länken nedan

Godkänn mottagandet av elektroniska meddelanden och dokument

Om du inte har godkänt elektronisk myndighetskommunikation, får du beslutet per brev inom 2-7-dagar, efter att beslutet skickats.

På frågor svarar:
Margaretha Lampa
Sekreterare för småbarnspedagogik, tel. 06-7850 203
e-post: margaretha.lampa@pedersore.fi
e-post: dagvardskansliet@pedersore.fi