Aktuellt Välfärdsområdesvalet 2022
3.1.2022

Välfärdsområdesvalet 2022

Den 23 januari 2022 ordnas det första välfärdsområdesvalet någonsin i Finland. I valet utses välfärdsområdesfullmäktige för fyra år. Till Österbottens välfärdsområdes fullmäktige väljs 59 ledamöter samt ersättare.

I detta första val är välfärdsområdesfullmäktiges mandatperiod undantagsvis 1.3.2022–31.5.2025. I fortsättningen kommer välfärdsområdesvalen att förrättas i samband med kommunalvalen.

Pedersöre hör till Österbottens valdistrikt.

Kandidater och kandidatnumror: Justitieministeriet – Informationstjänst, Välfärdsområdesvalet 2022

Tidtabell

Välfärdsområdesvaldagen är 23.1.2022 och förhandsröstningen ordnas 12–18.1.2022.

Valresultatet fastställs 26.1.2022 och fullmäktigeförsamlingarna inleder sitt arbete 1.3.2022.

Mera information om välfärdsområdesvalet finns här:

Om du är röstberättigad, får du ett meddelande om rösträtt med posten i december. Om du har uppgett att du tar emot myndighetsmeddelanden elektroniskt, skickas meddelandet om rösträtt till webbtjänsten Suomi.fi

Förhandsröstning

Förhandsröstningen inleds onsdagen den 12 januari och avslutas tisdagen den 18 januari 2022. Förhandsröstningen sker i Pedersöre kommun enligt följande:

Plats Datum  Klockslag
Kommungården i Bennäs onsdag–torsdag 12–13.1.2022 kl. 08.00–16.00
  fredag 14.1.2022 kl. 08.00–15.00
  lördag–söndag 15–16.1.2022 kl. 10.00–13.00
  måndag–tisdag 17–18.1.2022 kl. 12.00–20.00
Överesse skola torsdag–fredag 13.1–14.1.2022  kl. 14.00–20.00
Purmo bibliotek måndag–tisdag 17–18.1.2022

 kl. 14.00–20.00

Om förhandsröstning vid Pedersheim, Esselunden, Purmohemmet och Hedbo meddelas skilt till respektive ställe.

Hemmaröstning

Enligt lagen får en röstberättigad förhandsrösta hemma, om hans rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte utan orimliga svårigheter kan ta sig till förhandsröstnings- eller röstningsstället.

Hemmaröstning sker under förhandsröstningsperiodens vardagar, dvs. tidigast den 12 januari och senast den 18 januari 2022. Hemmaröstningen kan förrättas endast i den kommun som antecknats som den röstberättigades hemkommun i rösträttsregistret.

Den som vill förhandsrösta hemma, och enligt lagen har rätt att göra det, ska senast kl. 16 tisdagen den 11 januari anmäla detta skriftligen till kommunala centralvalnämnden i Pedersöre, adress: PB 1, 68911 Bennäs, per telefon (06) 785 0111 eller per e-post till nina.perala-nyman@pedersore.fi.

Röstningsställen på valdagen 23 januari

Den röstberättigades röstningsställe framgår av det meddelandekort som sänts till varje enskild röstberättigad person i kommunen. 

Pedersöre kommun är indelat i tretton röstningsområden, enligt följande:

 Röstningsområde  Röstningsställe  Adress
 001. Lepplax  Lepplax skola  Lepplaxvägen 99
 002. Kållby  Kållby skola  Heimbackaleden 40
 003. Edsevö  Edsevö skola  Holmvägen 7
 004. Forsby  Forsby skola  Forsbyvägen 386
 005. Sundby  Sundby skola  Sundbyvägen 284
 006. Bennäs  Kommungården  Skrufvilagatan 2
 007. Kyrkoby  Sandsund skola  Skolhusvägen 29
 008. Ytteresse  Ytteresse skola  Ytteressevägen 214
 009. Överesse  Överesse skola  Essevägen 160
 010. Lappfors  Skidstugan  Terjärvvägen 110
 011. Nederpurmo  Purmogården  Purmovägen 320
 012. Lillby  Purmo skola  Lillbyvägen 205
 013. Överpurmo  Lostugan  Överpurmovägen 606

På valdagen är röstningslokalerna öppna kl. 9-20.

Den som röstar bör uppvisa identitetsbevis.

Coronaanvisningar för väljare i välfärdsområdesvalet

  • Håll ett tillräckligt stort avstånd till andra människor.
  • Se till att ha god handhygien. Använd handsprit.
  • Använd munskydd eller visir medan du besöker röstningsstället, om det är möjligt.
  • Om du vill, kan du ta med dig en egen penna.
  • Om du har symtom i luftvägarna, vänta tills du känner dig frisk innan du förhandsröstar.