Ajankohtaista Luonnos Purmon tuulivoimapuiston osayleiskaavaksi
7.6.2023

Luonnos Purmon tuulivoimapuiston osayleiskaavaksi

Luonnos Sisbackan ja Lillbyn länsipuolelle suunnitellun Purmon tuulivoimapuiston osayleiskaavaksi on laadittu tehtyjen selvitysten sekä viranomaisten ja muiden asianomaisten kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta. Luonnos on nähtävillä 7.6-11.8.2023.

Luonnoksesta saa esittää mielipiteitä kirjallisesti nähtävilläolon aikana, osoitteeseen anna-karin.pensar@pedersore.fi.

Asiakirjat ovat nähtävillä Pedersören kunnantalolla, teknisessä virastossa, Skrufvilankatu 2, Pännäinen ja kunnan verkkosivuilla, Purmon tuulivoimapuisto

Huomaa, että kunnantalo ja tekninen osasto ovat suljettuja 3.7-28.7.2023.

Hankealue sijoittuu Pedersören kunnan lounaisosaan noin kahden kilometrin etäisyydelle Sisbackan ja Lillbyn kylistä.

Hankealueelle suunnitellaan enintään 43 uuden tuulivoimalan rakentamista.

Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä. Suunniteltujen tuulivoimaloiden yksikköteho on noin 6–10 megawattia (MW), jolloin hankkeen kokonaisteho olisi arviolta noin 258–430 MW.

Lisätietoja antaa kaavoituspäällikkö Anna-Karin Pensar, puh: 785 0324 tai 044 755 7619, sähköposti: annakarin.pensar@pedersore.fi (lomalla 3.7-4.8).