Aktuellt Infomation om småbarnspedagogisk verksamhet under sommaren 2022
15.6.2022
Barn leker med leksakståg.

Information om småbarnspedagogisk verksamhet under sommaren 2022

Dagvårdskansliet är stängt 4.7-1.8.2022.

Klientavgifter inom småbarnspedagogiken

Inga ändringar eller korrigeringar sker under juli, ta kontakt till avdelningen för småbarnspedagogik i början av augusti.

Vårdplats inom småbarnspedagogisk verksamhet

Elektronisk ansökan kan göras kontinuerligt. Ansökningsblanketten finns på kommunens hemsida under Barn & skola. Även ändringar/uppsägningar lämnas in elektroniskt

Ansökningarna behandlas när ledaren för småbarnspedagogik återkommer i arbete 2.8.2022.

Nya dagvårdsplatser som bör beviljas inom 2 veckor p.g.a. vårdnadshavarnas akuta behov, sköts via det sommaröppna daghemmet. Den ansvariga på enheten har rätt att bevilja en tillfällig dagvårdsplats. Beslut görs sen när ledaren för småbarnspedagogik återkommer i arbete.

Sommaröppet daghem

Daghemmet Dressinen i Bennäs

Kontakt nummer:
Sabina Ede, lärare inom småbarnspedagogik och ansvarig för sommarverksamheten, tel: 044-7750220

Humlan: 0445274062
Gräshoppan: 0445850874
Trollsländan: 0447557664

Alla dagvårdsenheter är stängda måndag-tisdag 1-2.8, pga. fortbildnings- och planeringsdagar för personalen inför det nya verksamhetsåret.

Kommungården är stängd 4.7-29.7.2022

Trevlig sommar!