Aktuellt Sanering av Kittholmsbron i Lövö
5.8.2020
Grusväg som går över en bro. Blå himmel.

Kittholmsbron i Lövö ska saneras.

Sanering av Kittholmsbron i Lövö

Kittholms enskilda väglag begär i samråd med Pedersöre kommun anbud för sanering av Kittholmsbron i Lövö.

Slutna anbud lämnas in senast tisdagen 18.8.2020 kl. 12.00 till:

Pedersöre kommun, Tekniska avdelningen, PB 1, 68911 Bennäs

Handlingar fås av Stefan Hellund, tel. 050-5625707 el. stefan.hellund@pedersore.fi.