Aktuellt Respons från Bygg-inred-bo-mässan
6.5.2019

Respons från Bygg-inred-bo-mässan

Under Bygg-inred-bo-mässan i Jakobstad i april bad vi besökare i kommunens monter svara på frågan hur vi kunde utveckla byarna.

Nedan finns en sammanställning av svaren. Bland deltagarna lottade vi ut Pedersöreryggsäckar. Vinnarna i utlottningen har meddelats personligen. Tack till alla som deltog!

Frågan löd: "Hur kan vi utveckla din by"? & "Andra hälsningar till kommunen".

Forsby:

 • Jag önskar att Forsby skola hålls kvar och att det finns pengar för att utveckla både skolan och skolgården.
 • Förbättra Nybrännvägen.

Överesse:

 • Större bostadstomter samt mera byggplanerat. På bostadstomterna kunde det vara grönområden så man får välja om man villa ha skugga eller sol på tomten.
 • Ni ska jobba för att bevara närservicen ute i byarna. Det måste bli lättare för nybyggare att hitta tomter! Satsa på ungdomarna ute i byarna – de behöver någonstans att vara.
 • Radhus.

Kållby:

 • Mera tomter längs med ån.
 • Mera bostäder.
 • Satsa på mera cykelvägar.
 • Bättre skidspår, mera hyresbostäder och vettiga bostadstomter önskas.
 • Mera tomter, förbättra lekparkerna.
 • Mera tomter längs ån.
 • Bevara biblioteket i Kållby. Bra skola.

Katternö:

 • Flera ställen för ungdomar att vara på. Väntar också på en bollhall och ett ordentligt servicehus på Falli. Mera ”happenings” för ungdomar, inte bara för barn och äldre.

Karby-Sundby:

 • Radhuslägenheter.

Edsevö:

 • Bättre trafikförbindelser. Aktiviteter för åldringar. & Tack, vi trivs i Pedersöre.
 • Bättre asfalt på cykelleden in till stan. Behåll skolan och daghemmet i byn. Bättre asfalt på byvägen – nu är vägen som en grisrygg.

Sandsund:

 • Gemensamt samlingsutrymme. Zorros framtid? Byt postadress i Sandsund! & En bra kommun att bo i.
 • Samlingsplats för invånarna.
 • Butik eller café.
 • Kommunalt avlopp till Storsandsund.
 • Motionslåda till ”nya sidan”, till exempel vid Zorro.
 • Mera småhustomter och parhustomter där man kan välja ex. husmodell, taklutning, våningsantal bättre. Bra kommun, fungerar bra, speciellt vid byggnadskontoret. Tack!

Purmo:

 • Cykelväg.
 • Bygg cykelväg i Purmo kommundel från Pertar till skolan i Lillby.
 • Det saknas cykelväg i Purmo.
 • Det finns en hel del att förbättra. Gynna unga företagare.

Lepplax:

 • Cykelväg till Lepplax. Många cyklar efter riksåttan till jobbet och det har redan uppstått många farliga situationer.

Ytteresse:

 • Ny asfalt på byggplanerade områden i Ytteresse önskas. Bra kommun.
 • Snabbare bygglovsprocess önskas. Fin kommun. 

Jakobstad:

 • Utvidga stationsparkeringen ännu mera.
 • Mera bostäder nära Jakobstad.
 • Slå ihop Pedersöre och Jakobstad.
 • Sammanslagning med Jakobstad! (fd Sandsundbo)
 • Keep up the good work!
 • Pedersöre ordnar trevliga resor och händelser men man får sällan veta om dem i tid. Skapa ett ställe informationen samlas och man kan läsa om det.

Hälsning från Kronoby:

 • Ni saknar en strategi för ett starkare centrum som fungerar som draghäst för hela kommunen.