Aktuellt Pedersöre med i Finlandsmodellen – 41 klubbar i Sursik skola
19.1.2021
Uppvärmningsövning. En hop med ungdomar hoppar och skuttar över Anderssénsalens golv.

”Styrka och puls” på måndagar är ett exempel på rolig och kravlös klubbverksamhet direkt efter skoldagen i Sursik.

Pedersöre med i Finlandsmodellen – 41 klubbar i Sursik skola

Styrka och puls, skytteträning och frukost är några nya klubbar som startat i Sursik skola efter jullovet. De ingår i Pedersöres version av Finlandsmodellen, vars syfte är att ge barn och ungdomar möjlighet att delta i gratis och kravlös klubbverksamhet i anslutning till skoldagen.

Pedersöre har valt att göra Sursik skola med 509 elever till pilotprojekt för den nationella Finlandsmodellen. Ungdomarna i årskurs 7–9 kan välja mellan 41 planerade klubbar som går i tre olika block under vårterminen. Aktiviteterna baserar sig på en nationell enkät som Sursikeleverna svarade på i höstas. De fick välja sina favoritaktiviteter bland drygt 70 olika alternativ.

I det första blocket, som pågår fram till sportlovet, står volleyboll, puls & spänst, frukostklubben, kreativa händer och skytteträning på menyn. I det andra och tredje blocket kommer nya temaklubbar in, medan pågående klubbar fortsätter om det finns intresse.

– Ungdomsrådet tyckte att det är bättre med klubbar som pågår en kortare period, inte en hel termin. På det sättet behöver ungdomarna inte binda upp sig för så lång tid, säger ungdomssekreteraren Mari-Louise Rönnqvist.

Enligt enkätsvaren står till exempel matlagning och bowling högt på Sursikungdomarnas önskelista.

– 140 elever ville delta i en matlagningskurs. Så vi har en morgonmålsklubb på onsdagar, då ungdomarna kommer till skolan och får tips på smått och gott man kan äta till frukost. Det måste vara enkla saker, eftersom de ska hinna både tillreda och äta maten på en timme, säger Rönnqvist.

Bowlingen föll bort, eftersom alla aktiviteter inom Finlandsmodellen ska vara på promenadavstånd från skolan. Det är Larsmo-Pedersöre 4H som leder frukostklubben, medan flera av skolans lärare är engagerade i de andra klubbarna. Också Pedersöre FF och Pedersöre församling har beredskap att dra klubbar vid behov.

Klubbarna ordnas en morgon och två eftermiddagar i veckan. På eftermiddagarna ordnas extra skolskjuts från Sursik klockan 16.

Mari-Louise Rönnqvist hoppas att klubbarna ger skoldagen i Sursik en extra guldkant. Det uppsökande arbetet en viktig del av Finlandsmodellens syfte.

– Idén är att hitta de där ungdomarna som inte annars är aktiva eller som inte har hittat sin egen hobby ännu. Genom att prata med dem kan man få dem att testa olika sysselsättningar, säger hon.

Ett sådant forum är till exempel chillaklubben, som ska vara en oas där man stannar i skolan för att spela kort, umgås och ”bara vara”. Klubben kom inte i gång i det första blocket, men den bjuds ut igen efter sportlov.

Rönnqvist hoppas att tillsammans med skolkuratorn kunna ringa in de ungdomar som behöver hjälp att hitta sin grej.

– Vi har resurser att starta upp specialklubbar om vi på det sättet kan göra skoldagen lite roligare för de här ungdomarna, då de vet att en speciell dag får de göra nåt roligt efter skolan, säger Rönnqvist.

Pilotprojektet i Sursik skola har en budget på 30 000 euro. Av den summan har Pedersöre fått 23 500 euro i bidrag från regionförvaltningsverket. Resterande 6 500 euro kommer ur ungdomsbyråns budget. Regionförvaltningsverket delade totalt ut 6,4 till pilotkommunerna inom Finlandsmodellen.

Pedersöre kan söka om ett nytt bidrag för läsåret 2021–2022 och då eventuellt utvidga konceptet till årskurserna 1–6.

Den nationella målsättningen är att hobbyverksamheten ska bli en bestående del av kommunernas verksamhet.

– Då behöver vi beslut om hur och vem som finansierar den kommunala andelen, säger Rönnqvist.

Text och foto: Malin Henricson

Exempel på planerade klubbar i block 2 och 3 i Sursik:

 • calisthenics (styrketräning)
 • innebandy
 • volleyboll
 • klättring
 • skytte
 • fotbollskul
 • fotbollsträning
 • gymträning
 • körsång
 • kreativa händer
 • matlagning
 • chillaklubben
 • navigation
 • löpskola
 • läsklubben
 • uthållighet och kondition
 • frisbeegolf
 • rollspel
 • konst
 • elektronik
 • internationell klubb
 • vänverksamhet
Ungdomar som töjer ben och rygg på Andressénsalens golv.

Rörlighetsträning före passet.

Finlandsmodellen aktiverar barn och unga

Målgruppen är elever i årskurs 1–9 inom den grundläggande undervisningen.

Syftet är att skapa fritidsaktiviteter som utgår från barnens och ungdomarnas egna önskemål. Under vårterminen 2021 pågår pilotprojekt då kommunerna samlar erfarenheter och rutiner. Sedan är tanken att Finlandsmodellen ska bli en bestående verksamhet i kommunerna.

Många kommunerna hörde barnens och ungdomarnas åsikter om hobbyverksamheter i en skolelevenkät som undervisnings- och kulturministeriet koordinerade i höstas.

Enligt enkäten har 80 procent av barnen och ungdomarna i Finland en hobby.

Det betyder att var femte barn eller ungdom är utan en hobby. Av dem skulle 63 procent vilja ha en hobby.

Syftet med Finlandsmodellen är att utveckla till exempel så kallad uppsökande hobbyverksamhet som hjälper att hitta en för individen angenäm hobby.

De populäraste hobbyönskemålen var parkour, bildkonst samt film och animation. I enkäten fanns 76 hobbyalternativ.

Källa: Regionförvaltningsverkets pressmeddelande 13.1.2021: Rörelse, kreativitet och teknologi - Finlandsmodellen skapar mer möjligheter för fritidsaktiviteter