Aktuellt Enkät för att främja gång, cykling och hållbara rörelsevanor
9.6.2022
En vuxen och tre barn cyklar på cykelväg genom Bennäs. Den vuxna cyklisten har en cykelvagn.

Enkäten kartlägger hur invånarna rör på sig i vardagen och i synnerhet vad invånarna har för åsikter om trafikens och rörelsevanornas utvecklingsbehov och möjligheter.

Enkät för att främja gång, cykling och hållbara rörelsevanor

Välkommen att delta i en enkät om hållbara rörelsevanor (gång, cykling och dylikt) i Jakobstadsregionen i framtiden!

Kommunerna i Jakobstadsregionen (Pedersöre, Larsmo, Jakobstad, Nykarleby och Kronoby) ska tillsammans göra upp en plan för hållbara rörelsevanor.

Som utgångspunkt för planeringen vill vi kartlägga hur invånarna rör på sig i vardagen och i synnerhet vad invånarna har för åsikter om trafikens och rörelsevanornas utvecklingsbehov och möjligheter.

Det går att besvara enkäten fram till 25.7.2022.

Det tar cirka 10–15 minuter att svara på frågorna. Du kan hoppa över en fråga om du inte vill eller inte vet hur du ska svara.

De som svarar på enkäten har möjlighet att delta i en utlottning av diverse små priser.

Besvara enkäten här: Enkät om främjande av gång, cykling och hållbar rörlighet i Jakobstadsregionen.