Riksdagsval 2023

Enligt Finlands grundlag tillkommer statsmakten i Finland folket, som företräds av en till riksdag samlad representation. Finland har enkammarriksdag som består av 200 riksdagsledamöter.

Riksdagsledamöterna väljs genom riksdagsval som förrättas vart fjärde år. Alla finska medborgare som senast på valdagen har fyllt 18 år är röstberättigade i riksdagsval.

Nästa riksdagsval förrättas söndagen den 2 april 2023. Vallokalerna är öppna mellan klockan 9.00 och 20.00.

Förhandsröstningstiden i Finland pågår 22–28 mars 2023 och utomlands 22–25 mars 2023

Kandidater i riksdagsvalet 2023.

Förhandsröstning

Om du har rätt att rösta får du ett brev per post. I brevet finns en anmälan om rösträtt. Du kan välja om du vill rösta på valdagen eller under förhandsröstningen.

Förhandsröstningen inleds onsdagen den 22 mars och avslutas tisdagen den 28 mars 2023. Förhandsröstningen sker i Pedersöre kommun enligt följande:

Kommungården i Bennäs 22.3–28.3.2023

  • onsdag–torsdag 22–23.3 kl. 08.00–16.00
  • fredag 24.3 kl. 08.00–15.00
  • lördag–söndag 25–26.3 kl. 10.00–13.00
  • måndag–tisdag 27–28.3 kl. 12.00–20.00

Överesse skola 22.3–23.3.2023

  • onsdag–torsdag 22–23.3 kl. 15.00–20.00

Purmo skola 28.3.2023

  • tisdag 28.3 kl. 15.00 – 20.00

Om förhandsröstning vid Pedersheim, Esselunden, Purmohemmet och Hedbo meddelas skilt till respektive ställe.

Att rösta hemma

Det är möjligt att rösta hemma, om det är oskäligt svårt för den röstberättigade att ta sig till röstningsstället under förhandsröstningen eller valdagen.

Hemmaröstning sker under förhandsröstningsperiodens vardagar, dvs. tidigast den 22 mars och senast den 28 mars 2023.

Man kan rösta hemma i den kommun som antecknats som den röstberättigades hemkommun i rösträttsregistret.

Du måste anmäla att du vill rösta hemma senast tisdagen den 21 mars, före kl. 16.00:

  • skriftligt, till kommunala centralvalnämnden i Pedersöre, adress: PB 1, 68911 Bennäs,
  • per telefon (06) 785 0111 eller
  • per e-post till nina.perala-nyman@pedersore.fi.

Röstning på valdagen 2 april

Om du har rätt att rösta får du ett brev per post. I brevet finns en anmälan om rösträtt. På anmälan står det var du kan rösta på valdagen.

Pedersöre kommun är indelat i tretton röstningsområden, enligt följande:

Röstningsområde - röstningsställe - adress

001. Lepplax, Lepplax skola, Lepplaxvägen 99

002. Kållby, Kållby skola, Heimbackaleden 40

003. Edsevö, Edsevö skola, Holmvägen 7

004. Forsby, Forsby skola, Forsbyvägen 386

005. Sundby, Sundby samlingshus, Sundbyvägen 310

006. Bennäs, Kommungården, Skrufvilagatan 2

007. Kyrkoby, Sandsund skola, Skolhusvägen 29

008. Ytteresse, Ytteresse skola, Ytteressevägen 214

009. Överesse, Överesse skola, Essevägen 160

010. Lappfors, Skidstugan, Terjärvvägen 110

011. Nederpurmo, Purmogården, Purmovägen 320

012. Lillby, Purmo skola, Lillbyvägen 205

013. Överpurmo, Lostugan, Överpurmovägen 606