Eduskuntavaalit 2023

Suomen perustuslain mukaan valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontuva eduskunta. Eduskuntaan kuuluu 200 kansanedustajaa.

Kansanedustajat valitaan joka neljäs vuosi toimitettavilla välittömillä, suhteellisilla ja salaisilla vaaleilla. Vaalipäivä on vaalivuoden huhtikuun kolmas sunnuntai, jollei pääsiäisestä muuta johdu. Eduskuntavaaleissa äänioikeutettuja ovat kaikki viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttäneet Suomen kansalaiset.

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 2.4.2023 ja vaalihuoneistot ovat avoinna klo 920.

Ennakkoäänestys kotimaassa: 22. – 28. maaliskuuta 2023.

Ennakkoäänestys ulkomailla: 22. – 25. maaliskuuta 2023.

Ehdokkaat eduskuntavaaleissa 2023.

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys aloitetaan keskiviikkona 22. maaliskuuta ja lopetetaan tiistaina 28. maaliskuuta 2023. Ennakkoäänestys tapahtuu Pedersören kunnassa seuraavasti:

Pedersören kunnantalo, Pännäinen 22.3. – 28.3.2023

  • keskiviikko – torstai 22. – 23.3. klo 08.00 – 16.00
  • perjantai 24.3., klo 08.00 – 15.00
  • lauantai – sunnuntai 25. – 26.3., klo 10.00 – 13.00
  • maanantai – tiistai 27. – 28.3., klo 12.00 – 20.00

Överesse skola/koulu 22.3. – 23.3.2023

  • keskiviikko – torstai 22. -23.3., klo 15.00 – 20.00

Purmo skola/koulu 28.3.2023

  • tiistai 28.3., klo 15.00 – 20.00

Ennakkoäänestyksestä yksiköissä Pedersheim, Esselunden, Purmohemmet ja Hedbo ilmoitetaan jokaisessa yksikössä erikseen.

Kotiäänestys

Lain mukaan äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääsee äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan.

Kotiäänestys tapahtuu ennakkoäänestyskauden arkipäivinä, siis aikaisintaan 22. maaliskuuta ja viimeistään 28. maaliskuuta 2023.

Kotiäänestys voidaan toimittaa vain siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisterissä äänioikeutetun kotikunnaksi.

Sen, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, ja jolla lain nojalla on tähän oikeus, on viimeistään tiistaina 21. maaliskuuta ennen klo 16.00 ilmoitettava tästä

  • kirjallisesti Pedersören kunnan keskusvaalilautakunnalle, osoitteella: PL 1, 68911 Pännäinen,
  • puhelimitse (06) 7850 111 tai
  • sähköpostitse nina.perala-nyman@pedersore.fi.

Äänestys vaalipäivänä 2. huhtikuuta

Jos sinulla on oikeus äänestää, saat siitä kotiisi kirjeen. Kirjeessä on äänioikeusilmoitus. Voit valita, äänestätkö vaalipäivänä vai ennakkoon. Äänioikeusilmoituksessa on tieto äänestyspaikastasi vaalipäivänä.

Pedersören kunta on jaettu kolmeentoista äänestysalueeseen, seuraavasti:

Äänestysalue - äänestyspaikka - osoite

001. Lepplaks, Lepplax skola, Lepplaksintie 99

002. Kolppi, Kållby skola, Heimbackanreitti 40

003. Edsevö, Edsevön koulu, Holmintie 7

004. Forsby, Forsby skola, Forsbyntie 386

005. Sundby, Sundbyn seurantalo, Sundbyntie 310

006. Pännäinen, Kunnantalo, Skrufvilankatu 2

007. Kirkonkylä, Sandsund skola, Koulutalontie 29

008. Ala-Ähtävä, Ytteresse skola, Ytteressentie 214

009. Yli-Ähtävä, Överesse skola, Ähtäväntie 160

010. Lappfors, Hiihtotupa, Teerijärventie 110

011. Ala-Purmo, Purmogården, Purmontie 320

012. Lillby, Purmo skola, Lillbyntie 205

013. Yli-Purmo, Ilvestupa (Lostugan), Överpurmontie 606.