Om Pedersöre Ta kontakt Förvaltningsavdelningen

Förvaltningsavdelningen

Till förvaltningsavdelningens ansvarsområde hör:

  • beredning av ärenden till kommunstyrelsens och -fullmäktiges sammanträden
  • verkställande av kommunstyrelsens och -fullmäktiges beslut
  • översättning
  • alla kansliuppgifter som hör till kommunstyrelsens och -fullmäktiges verksamhet
  • informationen, såväl den interna som den externa
  • landsbygdsförvaltningen
  • avbytarservicen

Chef för förvaltningsavdelningen är kanslichef Carina Wärn

Förvaltningsavdelningens personal

Avbytarservicens personal

Landsbygdsförvaltningens personal