Om Pedersöre Ta kontakt Avdelningen för utbildning och fostran

Avdelningen för utbildning och fostran

Avdelningen för utbildning och forstran organiserar småbarnspedagogiken och skolorna i kommunen.

Chef för avdelningen är utbildningsdirektör Rolf Sundqvist. 

Avdelningen för utbildning och fostran, personalens kontaktuppgifter