Ympäristöterveys ja eläimet Elintarvikkeet Elintarvikehuoneiston perustaminen

Elintarvikehuoneiston perustaminen

Elintarvikkeiden käsittely tai myynti elintarvikehuoneistossa edellyttää esim. ravintola- tai kahvilatoimintaa koskevan ilmoituksen tekemistä asianomaiselle valvontaviranomaiselle. Eräissä tapauksissa myös alkutuottajien tulee ilmoittaa toiminnastaan, esim. toimitettaessa  > 10 000 kg porkkanoita vuodessa kuluttajalle tai myytäessä yli 2 500 kg pastöroimatonta maitoa maitotilalta. Eräissä tapauksissa ilmoitusta elintarvikehuoneistosta ei tehdä meille, vaan jollekin muulle viranomaiselle, esim. valmistettaessa yli 2,8 %:n alkoholijuomia ilmoitus osoitetaan pelkästään Valviralle.

Toimijan tulee tehdä kirjallinen ilmoitus elintarvikehuoneistosta vähintään 4 viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista. Ilmoituksen käsittelystä peritään maksu.

Jos toiminta lakkautetaan tai toimija vaihtuu, on terveysvalvonnalle ilmoitettava asiasta lomakkeella tai vapaamuotoisesti sähköpostilla, puhelimitse tai kirjeitse.
Lihaa tai kalaa käsittelevän laitoksen perustamista varten elintarvikeyrittäjän tulee hakea hyväksymistä erillisellä hakumenettelyllä. 

Rekisteröity elintarviketoiminnan aloittamisesta, olennaisesta muuttamisesta ja
lopettamisesta (esim. leipomot, elintarvikkeiden tarjoilu ja myynti, sekä säännöllinen ulkomyynti) voit käyttää sähköistä ilmoituspalvelua ilppa (lisätietoa ilpasta).

Elintarvikehuoneistoja koskevat vaatimukset

Elintarvikehuoneistojen tulee täyttää tietyt vaatimukset, jotka mm. mahdollistavat hyvän elintarvikehygienian. Vaatimukset sisältyvät EU-asetuksen 852/2004 (EY) liitteeseen 2 ja Maa- ja metsätalousministeriön asetuselintarvikehygieniasta (318/2021). Lisäksi olemme laatineet oman yhteenvedon elintarvikehuoneistoille asetettavista vaatimuksista, PDF 56 KB.

Omavalvonta

Hyvällä ja suunnitelmallisella omavalvonnalla saat turvallisempia elintarvikkeita, paremman talouden ja tyytyväisemmät asiakkaat ja vähennät hävikkiä. Omavalvonta on lakisääteinen vaatimus elintarvikealan toimijoille. Toiminnanharjoittaja on aina vastuussa elintarvikkeidensa turvallisuudesta.
 
Yrittäjänä laadit itse kirjallisen omavalvontasuunnitelman ja voit päättää sen rakenteesta itse. Varmistaaksesi, että suunnitelma sisältää kaiken tarvittavan, voit käyttää apuna omavalvontaohjeitamme:
 
• elintarvikkeiden myynti
• elintarvikkeiden tarjoilu
• elintarvikkeiden valmistus

Ruokavirastolla on YouTube-videoita, joissa selitetään elintarvikeyrittäjälle omavalvonnan eri osia. Katso tästä: Elintarvikeala (YouTube).

Lisätietoa