Vedeldning

Många fastighetsägare tycker om att elda med ved. Vedeldning kan användas för uppvärmning av fastigheten eller enbart för mys framför brasan. Det är också miljövänligt, ifall värmepannan är relativt ny, anpassad för vedeldning och den som eldar vet hur man eldar. Det är även billigt att elda med ved när man har tillgång till egen skog eller annan billig träråvara. För många kan vedhanteringen utgöra en hobby, som man gärna sysslar med under vinter och vår.

I tätbebyggt område är det mycket viktigt att beakta grannarna, eftersom röken kan orsaka obehag och utgöra en hälsorisk. Speciellt ofullständig förbränning ger upphov till rikliga mängder småpartiklar, kolmonoxid och illaluktande kolväteföreningar. Hälsoeffekterna av rökexponering är på lång sikt liknande som tobaksrökningens effekter, t.ex. lungsjukdomar, cancer eller för tidig död. Rökexponering är speciellt allvarlig för personer med redan konstaterade lungsjukdomar, såsom astma.

Vedeldare bör beakta följande

  • Veden ska vara torr - det är viktigast!
  • Avverka skogen under vinterhalvåret och låt den torka ute under minst en sommar.
  • Lagra torkad ved inomhus åtminstone några veckor innan den skall användas.
  • Om du lagrar ved utomhus - se till att den ligger skyddad för regn.
  • Det är förbjudet att elda annat än ved i sin panna, det är inte tillåtet att elda avfall från byggarbetsplatser såsom spånskivor, målat trä eller limmade trädelar, plaster, papper, spillolja eller annat farligt avfall.

Om du störs av att grannen eldar med ved

Om du besväras av att din granne eldar med ved skall du som första åtgärd ta kontakt och upplysa grannen om de besvär du upplever. Var tydlig och beskriv på vilket sätt röken luktar och hur ofta dina besvär förekommer. Du kan gärna föra rökdagbok, där du beskriver vid vilka tidpunkter rökolägenheten förekommit, hur ofta samt hur länge den pågått. Dagboken underlättar när du skall ta upp saken med grannen eller redovisa olägenheten för en myndighet.

Om du inte kommer någon vart genom att diskutera med grannen, kan du ta kontakt med oss. Hälsoinspektionen utreder rökolägenhetens art och omfattning med avsikt att konstatera om rökolägenheten kan klassas som en sanitär olägenhet enligt hälsoskyddslagen. Ifall olägenheten konstateras utgöra en sanitär olägenhet kan hälsoinspektionen till och med förbjuda vedeldning i den fastighet som orsakar problemen.

Tilläggsinformation