Puunpoltto

Monet kiinteistönomistajat lämmittävät mielellään puulla. Puuta voidaan käyttää kiinteistön lämmittämiseen tai pelkästään takkatulia varten. Puunpoltto on ympäristöystävällistä, jos lämpökattila on suhteellisen uusi ja puulämmitykseen tarkoitettu ja jos lämmittäjä osaa oikeaoppisen lämmitystavan. Lisäksi puulla lämmittäminen on halpaa, jos käytettävissä on omaa metsää tai muuta halpaa puutavaraa. Puun käsittely on monille mieluisa harrastus talvisin ja keväisin.
 
Taajamissa on erittäin tärkeää ottaa naapurit huomioon, koska savu voi tuntua epämiellyttävältä ja aiheuttaa terveysriskin. Etenkin epätäydellinen palaminen synnyttää runsaasti pienhiukkasia, hiilimonoksidia ja pahanhajuisia hiilivety-yhdisteitä. Pitkäaikaisen savualtistuksen terveysvaikutukset ovat samanlaisia kuin tupakoinnin vaikutukset, esim. keuhkosairaudet, syöpä tai ennenaikainen kuolema. Savualtistus on erityisen haitallista henkilöille, joilla on jo todettu keuhkosairauksia, kuten astma.

Puulla lämmittävän tulee ottaa huomioon:

  • Puun täytyy olla kuivaa – se on tärkeintä!
  • Hakkaa metsää talven aikana ja anna puun kuivaa ulkona vähintään yhden kesän ajan.
  • Varastoi kuivunut puu sisätiloihin vähintään muutamaa viikkoa ennen sen käyttöä.
  • Jos varastoit puuta ulkona, suojaa se sateelta.
  • Muiden materiaalien kuin puun poltto lämpökattilassa on kielletty. Rakennusjätettä, kuten lastulevyä, maalattua tai liimaa sisältävää puuta, muovia, paperia, jäteöljyä tai muuta vaarallista jätettä ei saa polttaa.

Jos naapurin puunpoltto häiritsee sinua

Jos naapurin puulämmityksestä on sinulle haittaa, on ensimmäisenä toimenpiteenä se, että kerrot asiasta hänelle. Kuvaile selkeästi hajua ja sitä, kuinka usein sinulla on oireita. Voit mielellään pitää savupäiväkirjaa, johon merkitset, minä ajankohtina savuhaittaa on esiintynyt, kuinka usein ja kauanko se on kestänyt. Päiväkirjasta on hyötyä puhuessasi asiasta naapurille tai selostaessasi haittaa viranomaiselle.
 
Ellei naapurin kanssa keskustelusta ole apua, voit ottaa yhteyden meihin. Terveysvalvonta selvittää savuhaitan laadun ja laajuuden todetakseen, voidaanko savuhaitta luokitella terveydensuojelulain mukaiseksi terveyshaitaksi. Jos haitta todetaan terveyshaitaksi, voi terveysvalvonta jopa kieltää puunpolton siinä kiinteistössä, jossa se aiheuttaa ongelmia.

Lisätietoa