Matning av fåglar

 

En förbudsskylt för matning av fåglar.

Miljöhälsovården får ofta förfrågningar om sanitära olägenheter som anknyter till matning av fåglar. Om matningen har ordnats fel, kan detta förorsaka sanitära olägenheter i tätt bebodda områden. Fåglar och andra smådjur smutsar med sina avföringar gårdar, balkonger, barnens lekplatser och andra uppehållsplatser. Dessutom kan djuren sprida smittsamma sjukdomar, till exempel salmonella. Smulor av bröd och bullar som blir kvar på matningsstället och dess omgivning lockar även andra skadedjur så som råttor, måsar, stadsduvor och kråkor.

Fåglar får matas endast på vintern. På sommaren hittar fåglarna föda i naturen och matningen kan förvränga deras naturliga beteende. I tätorter ska matningen alltid ske i en liten skala och på ett fågelbräde som särskilt gjorts för detta ändamål. Det är ex. inte tillåtet att mata fåglar i parker om där inte finns ett fågelmatningsbräde. Med hänsyn till spridning av sjukdomar ska fågelbrädet vara sådant att fåglars avföring inte hamnar bland frön. Att stora fåglar kan komma till fågelbrädet ska hindras.

Matningsautomaten och dess omgivning ska hållas rena med hjälp av regelbunden rengöring. Mat får aldrig placeras direkt på marken. Sjukdomarna kan sprida sig från ett dåligt skött matningsställe inte bara till fåglar utan också till andra djur så som katter och hundar.

Matningsstället ska placeras så att det inte orsakar sanitära olägenheter för grannar eller de som använder gården. Matningsstället får inte placeras i omedelbar närhet av barnens lekplats eller gångleder som är i allmänt bruk. Bostadsaktiebolagen kan ge anvisningar och föreskrifter om hur och var matningen ska ske på bostadens område.