Lintujen ruokinta

 

lintu

Terveydensuojeluviranomaisille tulee usein kyselyjä lintujen ruokintaan liittyvistä terveyshaitoista. Väärin järjestettynä ruokkimisesta voi aiheutua terveyshaittoja taajaan asutulla alueella. Linnut ja muut pikkueläimet tahraavat ulosteillaan piha-alueita, parvekkeita, lasten leikkipaikkoja ja muita oleskelupaikkoja. Lisäksi eläimet voivat levittää tarttuvia tauteja kuten salmonellaa. Ruokintapaikoille ja sen ympäristöön jäävät leivän ja pullan murut houkuttelevat paikalle myös haittaeläimiä kuten rottia, lokkeja, puluja ja variksia.

Lintuja saa ruokkia vain talvella. Kesällä linnut löytävät ravintoa luonnosta ja ruokinta voi vääristää niiden luonnollista käyttäytymistä. Taajamissa ruokinnan tulee aina olla pienimuotoista ja sen tulee tapahtua erikseen sitä varten tehdyiltä lintulaudoilta. Esim. lintuja ei saa ruokkia puistossa, jos lintulautaa ei ole. Lintulaudan on oltava sellainen, että linnut eivät pääse ulostamaan siementen sekaan tautien leviämisen estämiseksi. Isojen lintujen pääsy laudalle tulee estää.

Ruokintalaite ja sen ympäristö tulee pitää puhtaana säännöllisellä siivouksella. Ruokaa ei koskaan saa laittaa suoraan maahan. Huonosti hoidetusta ruokintapaikasta taudit voivat levitä lintujen ohella myös muihin eläimiin, esimerkiksi kissoihin ja koiriin.

Ruokintapaikka pitää sijoittaa niin, ettei siitä aiheudu terveyshaittaa naapureille tai piha-aluetta käyttäville. Ruokintapaikkaa ei saa sijoittaa lasten leikkipaikan tai muiden yleisessä käytössä olevien kulkuväylien välittömään läheisyyteen. Taloyhtiöt voivat antaa ohjeita ja määräyksiä ruokinnan järjestämisestä hallinnoimallaan alueella.