Inomhusmiljö

Din hälsa och inomhusmiljön där du bor påverkas av flera olika saker, till exempel hur god luftkvaliteten är. Enligt hälsoskyddslagen (763/1994) skall bostäder och andra utrymmen inomhus beträffande luftens renhet, temperatur, fuktighet, buller, luftväxling, ljus, strålning och övriga motsvarande förhållanden vara sådana att de som befinner sig i bostaden eller utrymmet inte förorsakas sanitär olägenhet. I bostäder och andra vistelseutrymmen får heller inte finnas djur eller mikrober i en mängd som medför risker för hälsan.

Tilläggsinformation