Buller

Allt oönskat ljud kallas för buller. Buller som är ihållande och upprepar sig ofta kan anses vara en sanitär olägenhet enligt hälsoskyddslagen. Miljöhälsan har ansvar för tillsyn av inomhusbuller, d.v.s. sådant buller som stör inne i bostaden. Ifall man störs ute på gården är det oftast frågan om miljöbuller som man kan anmäla om till miljövårdsmyndigheten.


Vad är buller?


Oönskat ljud kan uppkomma av många olika källor, t.ex. hög musik, teknisk apparatur såsom ventilationsaggregat eller torkningsrum i bostadsbolag, vindkraftverk, industri eller biltrafik. Vad vi betraktar som oönskat ljud (buller) varierar starkt mellan olika personer och varierar även med tiden på dygnet. Oftast reagerar vi starkast på buller som förekommer nattetid. Tillfälligt störande beteende hos en granne eller spelande av musik med hög volym kan vara brott mot ordningslagen som meddelas till polisen.


Om du störs av buller i ditt hem


Om du störs av buller i din bostad, vänd dig i första hand till din fastighetsägare eller disponent och informera om vad du störs av. Om det är en verksamhet som orsakar störningen så vänder du dig först till den som driver verksamheten. Var tydlig och beskriv bullret samt när och hur ofta du besväras. Det är bra att föra bullerdagbok där du skriver ner vilka tider på dygnet som bullret förekommer och på vilket sätt du störts. Detta kan göra det lättare att reda ut problemet. Får du inte hjälp kan du göra en anmälan om bullerolägenhet till hälsoinspektionen.

Om bullerolägenheten tas för utredning av miljöhälsan tillämpas hälsoskyddslagen (763/1994) och förordningen om boendehälsa (545/2015)

Tilläggsinformation