Melu

Kaikkia ei-toivottuja ääniä kutsutaan meluksi. Toistuva ja jatkuva melu voidaan katsoa terveydensuojelulain tarkoittamaksi terveyshaitaksi. Terveysvalvonta vastaa sisämelun eli asunnon sisällä esiintyvän häiritsevän melun valvonnasta. Jos häiritsevää melua on pihalla, kyseessä on yleensä ympäristömelu, josta voi ilmoittaa ympäristönsuojeluviranomaisille.

Mitä melu on?

Ei-toivotuilla äänillä voi olla monia eri lähteitä, esim. kovaääninen musiikki, tekninen laitteisto, kuten asuntoyhtiön ilmanvaihtolaitteisto tai kuivaushuone, tuulivoimala, teollisuus tai autoliikenne. Käsitys ei-toivotuista äänistä (melusta) vaihtelee voimakkaasti eri henkilöiden välillä ja myös eri vuorokaudenaikoina. Usein reagoimme voimakkaimmin yöllä esiintyvään meluun. Tilapäinen häiriökäyttäytyminen naapurissa tai kovaääninen musiikin soittaminen voivat olla poliisille ilmoitettavia järjestyslain rikkomuksia.

Jos koet häiritsevää melua kodissasi

Jos koet häiritsevää melua asunnossasi, käänny ensisijaisesti kiinteistönomistajan tai isännöitsijän puoleen ja ilmoita häiritsevästä tekijästä. Jos häiriö aiheutuu jostakin toiminnasta, käänny ensiksi toiminnanharjoittajan puoleen. Kuvaile selkeästi melua sekä milloin ja kuinka usein se häiritsee sinua. On hyvä pitää melupäiväkirjaa, johon merkitset, mihin vuorokaudenaikoihin melua esiintyy ja millä tavoin se häiritsee sinua. Tämä saattaa helpottaa ongelman selvittämistä. Ellet saa apua, voit tehdä ympäistöterveydelle ilmoituksen meluhaitasta.
 
Jos ympäristöterveys ryhtyy selvittämään meluhaittaa, sovelletaan terveydensuojelulakia (763/1994) ja asumisterveysasetusta (545/2015)

Lisätietoa