Kontaktuppgifter

Carina Ahlvik-Fors


Byggnadsinspektör

tjänstledig till 31.12.2020

Johnny Nylund


Biträdande byggnadsinspektör

06-7850151

050-562 5703

johnny.nylund@pedersore.fi