Kontaktuppgifter

Anette Storholm


Tf kommunalveterinär i Bennäs

040 612 4617

anette.storholm@pedersore.fi

Anni Malinen


Kommunalveterinär i Nykarleby

anni.malinen@pedersore.fi

0500 337 006

Bankgatan 37

66900 Nykarleby

Dmytro Gryshko


Tf. kommunalveterinär i Jakobstad

dmytro.gryshko@pedersore.fi

050 572 8278

Ekovägen 11

68620 Jakobstad

Malena Flink


Hygienikerveterinär

malena.flink@pedersore.fi

050 441 8952

Maria Lassus-Jensen


Tillsynsveterinär

Maria.Lassus-Jensen@pedersore.fi

050 370 8053

Ekovägen 11

68620 Jakobstad

Marica Iiskola


Kommunalveterinär, Jakobstad

marica.iiskola@pedersore.fi

050 572 8278

Ekovägen 11

68620 Pietarsaari

Monica Lillqvist


Kommunalveterinär i Bennäs

monica.lillqvist@pedersore.fi

050 576 5576

Mjölvägen 2

68910 Bennäs

Susanne Granbäck


Kommunalveterinär i Bennäs

susanne.granback@pedersore.fi

0500 365 511

Mjölvägen 2

68910 Bennäs

Tillsynsveterinär


050 3708053

veterinar@pedersore.fi

Veterinärjour


0600 399 700

Vardagar från kl. 15 till följande dag kl. 8. Veckoslutsjour fredag kl. 15–måndag kl. 8.00.