Kontaktuppgifter

Anette Storholm


Tf kommunalveterinär i Bennäs

040 612 4617

anette.storholm@pedersore.fi

Anne Rönnskog


Hälsoinspektör

anne.ronnskog@pedersore.fi

044 721 9014

Anni Malinen


Kommunalveterinär i Nykarleby

anni.malinen@pedersore.fi

0500 337 006

Bankgatan 37

66900 Nykarleby

Annika Porthin


Chef för miljöhälsovården

050 502 2049

annika.porthin@pedersore.fi

Ekovägen 11, 68600 Jakobstad

Dmytro Gryshko


Tf. kommunalveterinär i Jakobstad

dmytro.gryshko@pedersore.fi

050 572 8278

Ekovägen 11

68620 Jakobstad

Gunilla Skog


Provtagare

gunilla.skog@pedersore.fi

050 362 3480

Jonathan Storskrubb


Hälsoinspektör

Julia Hjulfors 


Hälsoinspektör

julia.hjulfors@pedersore.fi

050 336 4561

Malena Flink


Hygienikerveterinär

malena.flink@pedersore.fi

050 441 8952

Maria Lassus-Jensen


Tillsynsveterinär

Maria.Lassus-Jensen@pedersore.fi

050 370 8053

Ekovägen 11

68620 Jakobstad

Marica Iiskola


Kommunalveterinär, Jakobstad

marica.iiskola@pedersore.fi

050 572 8278

Ekovägen 11

68620 Pietarsaari

Marjatta Palmroth


Sekreterare

marjatta.palmroth@pedersore.fi

050 3245 485

Mia Hautala


Hälsoinspektör

Monica Lillqvist


Kommunalveterinär i Bennäs

monica.lillqvist@pedersore.fi

050 576 5576

Mjölvägen 2

68910 Bennäs

Outi Fränti


Hälsoinspektör

outi.franti@pedersore.fi

050 362 3478

Susanne Granbäck


Kommunalveterinär i Bennäs

susanne.granback@pedersore.fi

0500 365 511

Mjölvägen 2

68910 Bennäs

Susanne Jankens


Hälsoinspektör

susanne.jankens@pedersore.fi

050 302 9079  

Tillsynsveterinär


050 3708053

veterinar@pedersore.fi

Veterinärjour


0600 399 700

Vardagar från kl. 15 till följande dag kl. 8. Veckoslutsjour fredag kl. 15–måndag kl. 8.00.