Kontaktuppgifter

Ann-Britt Forsblom


Speciallärare inom småbarnspedagogik

(06) 785 0329

044-085 0886

ann-britt.forsblom@pedersore.fi

Ann-Sofie Melin


Barnträdgårdslärare vid Kyrkekan förskola

ann-sofie.melin@pedersore.fi

Anne Lind


Assistent vid Edsevö eftis

040-7687497

anne.lind@pedersore.fi

Camilla Nyman


Speciallärare inom småbarnspedagogik

(06) 785 0330

044-555 7618

camilla.nyman@pedersore.fi

Carina Riska


Skolgångsbiträde vid Östensö skola

06-7850 291

carina.riska@pedersore.fi

Carola Koivu


Daghemsföreståndare vid Tummeliten förskola/daghem

(06) 785 0577

044-755 7042

carola.koivu@pedersore.fi

Catarina Herrmans


Chef för småbarnspedagogik

(06) 785 0201

044-585 0201

catarina.herrmans@pedersore.fi

Charlotte Sandén


Daghemsföreståndare Dressinen förskola/daghem

(06) 785 0220

044-775 0220

charlotte.sanden@pedersore.fi

Gun Holmström-Skrabb


Förskolföreståndare

(06)785 0544

044-299 0481

Gunilla West


Daghemsföreståndare vid Tummeliten förskola/daghem

(06) 7850 548

044-085 0548

gunilla.west@pedersore.fi

Heidi Söderström


Barnskötare

heidi.soderstrom@pedersore.fi

Jenny Strandén


Eftisledare vid Kyrkoby eftis

050-344 7862

jenny.stranden@pedersore.fi

Jessica Roos


Eftisledare vid Kyrkoby eftis

044-085 0816

jessica.roos@pedersore.fi

Lilian Åstrand-Blomqvist


Barnskötare

lilian.astrand-blomqvist@pedersore.fi

Lilian Björk-Uotinen


Eftisledare vid Kyrkoby eftis

044-364 6951

Marlene Åkerlund


Eftisledare vid Kyrkekan eftis

044-364 6951

Sebastian Dahlman


Förskolföreståndare

(06)785 0543

044-563 2324

sebastian.dahlman@pedersore.fi

Sofia Östman


Barnskötare

(06)785 0543

sofia.ostman@pedersore.fi

Sofie Östman


Barnträdgårdslärare vid Kyrkekan förskola

044-7557 664

sofie.ostman@pedersore.f

Ulrika Björkell


Daghemsföreståndare vid Tummeliten förskola/daghem

(06)785 0558

ulrika.bjorkell@pedersore.fi

Yvonne Borgmästars


Ledare inom nybörjarundervisning och småbarnspedagogik

(06) 785 0204

044-755 7675

yvonne.borgmastars@pedersore.fi

Yvonne Löf


Ledare för småbarnspedagogik

(06) 785 0208

yvonne.lof@pedersore.fi