Kontaktuppgifter

Ann-Sofi Grönhage


Daghemsföreståndare vid Hoppetossan daghem

067850 586

044 7557 045

ann-sofi.gronhage@pedersore.fi

Anna-Pia Södergård


Daghemsföreståndare vid Lepplax förskola/daghem

(06)7850 577

044 7557 609

anna-pia.sodergard@pedersore.fi

Camilla Nyman


Speciallärare inom småbarnspedagogik

(06) 785 0330

044-555 7618

camilla.nyman@pedersore.fi

Camilla Tarvonen


Daghemsföreståndare Bamse daghem

Daghemsföreståndare Tummeliten daghem

(06)7850 545

044 3120 669

camilla.tarvonen@pedersore.fi

Catarina Herrmans


Chef för småbarnspedagogik

(06) 785 0201

044-585 0201

catarina.herrmans@pedersore.fi

Christina Liljeström


Föreståndare vid Dressinen förskola

tel. 040–7186389

christina.liljestrom@pedersore.fi

Gun Holmström-Skrabb


Daghemsföreståndare vid daghemmet Diamanten

(06)785 0544

044-299 0481

gun.holmstrom-skrabb@pedersore.fi

Ida Åsvik 


Föreståndare vid Kållby daghem/förskola

(06)7850 541

044 7557 608

ida.asvik@pedersore.fi

Lillemor Björkman


Tf daghemsföreståndare Lappfors daghem

Tf daghemsföreståndare Sagoskogen daghem

040 631 7760

lillemor.bjorkman@pedersore.fi

Maria Enell


Föreståndare vid Purmo förskola/daghem

067850 542 

044 3778 991

maria.enell@pedersore.fi

Maria Snårbacka


föreståndare vid Snäckan förskola/daghem

(06)7850 554

044 7032 251

maria.snarbacka@pedersore.fi

Nadja Finnholm


Föreståndare vid Östensö daghem

Föreståndare vid Dressinen daghem

Tel. 044 - 7750220

nadja.finnholm@pedersore.fi

Sebastian Dahlman


Föreståndare vid Museigrändens förskola/daghem

(06)785 0543

044-563 2324

sebastian.dahlman@pedersore.fi

Sofie Östman


Föreståndare vid Sandsund förskola/daghem

(06)7850 539 

044-5567 701

sofie.ostman@pedersore.fi

Veronica Forsén


Daghemsföreståndare Sandskutan daghem

(06)7850 550

044 7848614

veronica.forsen@pedersore.fi

Viveca Sjöskog


Speciallärare inom småbarnspedagogik

(06) 785 0329

044-085 0886

viveca.sjoskog@pedersore.fi

Yvonne Borgmästars


Ledare inom nybörjarundervisning och småbarnspedagogik

(06) 785 0204

044-755 7675

yvonne.borgmastars@pedersore.fi

Yvonne Löf


Ledare för småbarnspedagogik

(06) 785 0208

yvonne.lof@pedersore.fi