Kontaktuppgifter

Ann-Sofi Grönhage


Daghemsföreståndare för Hoppetossan och Sandskutan daghem

044 7557 045

ann-sofi.gronhage@pedersore.fi

Camilla Nyman


Speciallärare inom småbarnspedagogik och förskola

044-555 7618

camilla.nyman@pedersore.fi

Camilla Tarvonen


Daghemsföreståndare Bamse och Dressinen daghem

044 3120 669

camilla.tarvonen@pedersore.fi

Catarina Herrmans


Chef för småbarnspedagogik

(06) 785 0201

044-585 0201

catarina.herrmans@pedersore.fi

Christina Liljeström


Föreståndare för Axåkers förskola

tel. 040–7186389

christina.liljestrom@pedersore.fi

Desirée Böhling


Speciallärare inom småbarnspedagogik och förskola

040 158 3094

desiree.bohling@pedersore.fi

Gun Holmström-Skrabb


Daghemsföreståndare för Diamanten, Sagoskogen och Lappfors daghem

044-299 0481

gun.holmstrom-skrabb@pedersore.fi

Gunilla Häggman


Speciallärare inom småbarnspedagogik

044-710 1803

gunilla.haggman@pedersore.fi

Ida Åsvik 


Föreståndare vid Kållby daghem/förskola, Lepplax, Tummeliten och Östensö daghem

044 7557 608

ida.asvik@pedersore.fi

Maria Enell


Föreståndare för Purmo förskola

067850 542 

044 3778 991

maria.enell@pedersore.fi

Maria Snårbacka


föreståndare för Snäckan förskola/resursenhet

(06) 7850 554

044 7032 251

maria.snarbacka@pedersore.fi

Sebastian Dahlman


Föreståndare vid Museigrändens förskola

(06) 785 0543

044-563 2324

sebastian.dahlman@pedersore.fi

Sofie Östman


Föreståndare vid Sandsund förskola

(06)7850 539 

044-5567 701

sofie.ostman@pedersore.fi

Ulrica Hansson


Speciallärare inom småbarnspedagogik och förskola

tel. 040 631 1294

ulrica.hansson@pedersore.fi

Viveka Sjöskog


Speciallärare inom småbarnspedagogik

(06) 785 0329

044-085 0886

viveka.sjoskog@pedersore.fi

Yvonne Borgmästars


Ledare inom nybörjarundervisning och småbarnspedagogik

(06) 785 0204

044-755 7675

yvonne.borgmastars@pedersore.fi

Yvonne Löf


Ledare för småbarnspedagogik

(06) 785 0208

yvonne.lof@pedersore.fi