Kontaktuppgifter

Andreas Forsman


Fastighetsvärd

0440 850966

andreas.forsman@pedersore.fi

Ann-Margret Hjulfors


Ungdomsledare

044-5850 877

ann-margret.hjulfors@pedersore.fi

Annette Roslund


Biblioteksfunktionär

044 733 8827 (Lepplax)
044 733 8833 (Kållby)

annette.roslund@pedersore.fi

Åsa Forsman


Biblioteksfunktionär

044 733 8829

asa.forsman@pedersore.fi

Camilla Sandström


Kanslist

040-738 9573

camilla.sandstrom@pedersore.fi

Dennis Rönngård


Kulturproducent

044 7557670

dennis.ronngard@pedersore.fi

Gun Engström


Biblioteksfunktionär

044 733 8832

gun.engstrom@pedersore.fi

Jennifer Storrank


Motionsrådgivare

040-3511080

jennifer.storrank@pedersore.fi

Keijo Mäkitalo


Planskötare

044-567 4850

Lisa Ahlvik


Specialbibliotekarie

044 7557 699

lisa.ahlvik@pedersore.fi

Lise-Lotte Vähäkangas


Biblioteksfunktionär

044 733 8826

lise-lotte.vahakangas@pedersore.fi

Majlen Rajby


Kurssekreterare

(06) 785 0275

majlen.rajby@pedersore.fi

Mari-Louise Rönnqvist


Ungdomssekreterare

(06) - 7850283

050-5345 953

mari-louise.ronnqvist@pedersore.f

Maria Ståhl


Biblioteksfunktionär

044 491 0249

maria.stahl@pedersore.fi

Marie-Louise Thylin


Textillärare

(06) 785 0276

050-562 2385

marie-louise.thylin@pedersore.fi

Mikael Björklund


Musiklärare

(06) 785 0276

044-3512 758

mikael.bjorklund@pedersore.fi

Pamela Eklund


Bibliotekarie

044 733 8831

pamela.eklund@pedersore.fi

Pia Boström


Tf. rektor för Pedersöre MI

(06) 785 0274

pia.bostrom@pedersore.fi

Pontus Backlund


Idrottssekreterare

06 7850281

044-7168713

pontus.backlund@pedersore.fi

Sara Sandén


Biblioteksfunktionär

(06) 7850 574

sara.sanden@pedersore.fi

Solveig Hortans


Bibliotekschef

(06) 7850 277

044-7328 311

solveig.hortans@pedersore.fi

Ulrika Stenmark


Kultur- och välfärdschef

(06) 785 0284

050-5166 169

ulrika.stenmark@pedersore.fi