Kontaktuppgifter

Andreas Forsman


Fastighetsvärd

0440 850966

andreas.forsman@pedersore.fi

Jennifer Storrank


Motionsrådgivare

040-3511080

jennifer.storrank@pedersore.fi

Keijo Mäkitalo


Planskötare

044-567 4850

Pontus Backlund


Idrottssekreterare

06 7850281

044-7168713

pontus.backlund@pedersore.fi