Boende & miljö Bygglov Reparationsunderstöd

Reparationsunderstöd

I början av år 2017 trädde en ny lag om reparationsunderstöd i kraft. I och med den övergick beviljandet av reparationsunderstöd från kommunerna till Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA. I praktiken innebär det här att ansökningarna i fortsättningen ska lämnas in till ARA, som tar beslut om understöd och sköter utbetalningen av understöden. 

Enligt den nya lagen beviljas enbart understöd för reparation av äldres och handikappades bostäder, understöd för installation av hiss i efterhand samt tillgänglighetsunderstöd. Det tidigare energiunderstödet för småhus faller således helt bort.

I och med lagändringen ändras ansökningstiden i fråga om reparationsunderstöd så att den blir fortgående. Ansökningarna om understöd ska lämnas in till ARA, som också ger ytterligare information. 

Anvisningar och blanketter på ARA:s webbplats.

Kontaktinformation: Finasierings- och utvecklingscentralen för boende (ARA), PB 30, 15141 LAHTIS

www.ara.fi/sv-fi, korjausavustus.ara@ara.fi, tel. 029 525 0818