Korjaus-avustukset

Vuoden 2017 alussa voimaan tulleen uuden kojausavustuslain myötä  siirtyi korjausavustusten myöntöminen kunnista ARAan. Käytönnössä tämä tarkoittaa, että jatkossa hakemus jätetään ARAan, ARA tekee avustuspäätöksen ja hoitaa avustusten maksamisen. 

Uudessa laissa myönnetään vain ikäätyneiden ja vammaisten asuntojen korjausavustusta, avustusta jälkiasennushissin rakentamiseen sekä esteettömyysavustusta. Aiemmin pientalojen myönnetty energia-avustus poistuu kokonaan. Korjausavustusten hakuaika muuttuu lakimutoksen myötä jatkuvasti.

Avustushakemukset toimitetaan ARAan, josta saa myös lisätietoja.

Ohjeet ja lomakkeet ARAn kotisivuilta.

Yhteistiedot: Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA), PL 30, 15141 LAHTI

www.ara.fi, korjausavustukset@ara.fi, puh. 029 525 0818