Beslut & politik Delta och påverka Rådet för personer med funktionsnedsättning

Rådet för personer med funktionsnedsättning

Kommunens råd för personer med funktionsnedsättning ser på ärenden ur de funktionshindrades perspektiv. Rådet lyfter fram utmaningar och problem som medlemmarna själva eller andra i samma situation stöter på i samhället eller inom kommunens verksamhet. De kan ge helt nya infallsvinklar när kommunen till exempel planerar att bygga en ny fastighet.

Rådets medlemmar representerar föreningar vars medlemmar har olika former av funktionsnedsättningar. Kommunstyrelsen och Pedersöre byggnadstillsynsbyrå har också egna representanter.

Rådet har en rådgivande roll och ger ofta utlåtanden, till exempel till kommunens byggnadsinspektion, när kommunen ska bygga nya offentliga byggnader.

Rådet för personer med funktionsnedsättning 1.8.2021 - 31.5.2025:

Camilla Roslund-Nordling (ordförande), Ralf Lindfors (vice ordförande), Harry Södö, Ann-Kristin Snellman, Seppo Soininen, Anna-Maria Slotte, Bodil Cederblom, Johnny Nylund.

Sekreterare och kontaktperson: förvaltningssekreterare Maria Tokou, telefon (06) 7850 104, e-post maria.tokou@pedersore.fi.