Beslut & politik Delta och påverka Rådet för personer med funktionsnedsättning

Rådet för personer med funktionsnedsättning

Kommunens råd för personer med funktionsnedsättning ser på ärenden ur de funktionshindrades perspektiv. Rådet lyfter fram utmaningar och problem som medlemmarna själva eller andra i samma situation stöter på i samhället eller inom kommunens verksamhet. De kan ge helt nya infallsvinklar när kommunen till exempel planerar att bygga en ny fastighet.

Rådets medlemmar representerar föreningar vars medlemmar har olika former av funktionsnedsättningar. Social- och hälsovårdsnämnden, kommunstyrelsen och Pedersöre byggnadstillsynsbyrå har också egna representanter.

Rådet har en rådgivande roll och ger ofta utlåtanden, till exempel till social- och hälsovårdsverket.

Rådet för personer med funktionsnedsättning 1.6.2017–31.5.2021:

Camilla Roslund-Nordling (ordförande), Ann-Britt Mattbäck (vice ordförande), Helena Berger, Karl-Erik Häggblom, Helmer King, Seppo Soininen, Johnny Nylund (biträdande byggnadsinspektör), Ann-Kristin Snellman.

Sekreterare och kontaktperson: förvaltningsavdelningens kanslist Maria Tokou, telefon (06) 7850 104, e-post maria.tokou@pedersore.fi.