Vammaisneuvosto

Kunnan vammaisneuvosto katsoo asioita toimintaesteisten näkökulmasta. Neuvosto nostaa esille haasteet ja ongelmat, joihin jäsenet itse tai muut samassa tilanteessa olevat törmäävät yhteiskunnassa tai kunnan toiminnassa. Neuvosto antaa esimerkiksi mielipiteensä kunnan rakennushankkeiden esteettömyydestä.

Neuvoston jäsenet edustavat yhdistyksiä, joiden jäsenillä on erilaisia toimintaesteitä. Kunnanhallituksella ja Pedersören rakennusvalvontatoimistolla on myös omat edustajansa.

Neuvoston rooli on neuvoa antava ja esimerkiksi rakennusvalvontatoimisto pyytää usein neuvoston lausuntoa asioista.

Vammaisneuvosto 1.8.2021 - 31.5.2025:

Camilla Roslund-Nordling (puheenjohtaja), Ralf Lindfors (varapuheenjohtaja), Harry Södö, Ann-Kristin Snellman, Seppo Soininen, Anna-Maria Slotte, Bodil Cederblom, Johnny Nylund.

Sihteeri ja yhteyshenkilö: hallintosihteeri Maria Tokou, puhelin (06) 7850 104, sähköposti maria.tokou@pedersore.fi.