Elever går in till skolbiblioteket

 

 

Skolbiblioteksverksamheten på Sursik

I och med saneringen och utbyggnaden av Sursik 2010-2011 så fick skolan ett helt nytt skolbibliotek. Biblioteket utgör genom sin centrala placering skolans hjärta.

Bibliotekets namn är Athena biblioteket. Biblioteket fick namnet efter visdomens gudinna i det antika Grekland. I ett bibliotek finns det alltid såväl faktaböcker som skönlitteratur. Vi tror att för att få visdom så behöver man båda. Kunskap kan man få ur fackböcker men för bli vis så behövs något mer och det är där skönlitteraturen kommer in i bilden.

Biblioteket är öppet alla raster under skoldagen. En lärare är på plats som sköter utlåning och returneringen av böcker. I biblioteket kan man förutom att låna böcker även sitta och läsa såväl tidningar som böcker. Dagens ÖT finns också tillgänglig så att man kan hålla sig ajour med vad som händer i lokalområdet.

Biblioteket är gemensamt med gymnasiet. Gymnasiets skönlitteratur har införts i den gemensamma databasen och antalet böcker har därigenom ökat. I och med att gymnasiets rasttider i viss mån avviker från högstadiet så hålls biblioteket öppet även skilt för gymnasiestuderandena.

Skolan använder samma biblioteksdataprogram som kommunbiblioteket. Eleverna behöver inte hålla reda på några lånekort eftersom lånekorten förvaras i mappar i biblioteket.

 

Målen för skolbiblioteket

Skolbiblioteket är en viktig del av skolans arbete. Biblioteket erbjuder fackböcker inom olika ämnesområden där eleverna kan hitta information för arbeten de gör i skolan. Speciellt viktigt är biblioteket när det gäller det Nobelarbete som eleverna gör i årskurs 9. Dessutom strävar skolbiblioteket efter att ha böcker inom olika ämnesområden som ansluter sig till elevernas fritidssysselsättningar och intressen.

Dessutom skall skolbiblioteket vara den självklara mittpunkten för informationssökning och utgöra avstamp för elevernas vandring genom den skönlitterära bokskogen.

För att stöda elevernas läsande har skolan en läsvecka varje månad där varje lektion inleds med 15 minuter läsning. Här spelar biblioteket en central roll för att det finns tillräckligt med intressanta böcker att läsa.

 

Böckerna i biblioteket

Bokbeståndet förnyas kontinuerligt och biblioteket satsar speciellt på ungdomsböcker. Eftersom elevernas förmåga att förstå text de läser har sjunkit så har biblioteket ett brett urval av olika böcker med varierande svårighetsgrad.

Hem och Skola och Lisi Wahls stiftelse stöder årligen skolbiblioteken med klassuppsättningar och därför har biblioteket idag ett betydande antal titlar som finns i 10 exemplar.