Projekt

Sursik deltar 2023-2025 i Erasmusprojektet SAFE - Sustainable Alternative Future Essentials, tillsammans med ett par andra europeiska länder. Länk till projektets hemsida: Erasmus S.A.F.E 2023-2025