Skolhälsovården

Skolhälsovårdens främsta uppgift är att befrämja hälsa och förebygga sjukdom genom att följa upp elevens fysiska, psykiska och sociala utveckling och välbefinnande.

Skolhälsovårdare

Skolhälsovårdare är anställd av Österbottens välfärdsområde

Tina Stråka har mottagning onsdag och torsdag

Monica Calrén har mottagning måndag, tisdag, torsdag och fredag

Anna Englund-Snellman har mottagning tisdag

Telefonrådgivning

må - fre kl. 8.00 - 9.00 på  tel. 06 -786 1235

Öppen mottagning

Alla dagar, måndag till fredag, kl. 12.00-12.30
Eleverna har då möjlighet att uppsöka skolhälsovårdaren på egen hand med små sjukvårdsärenden som t.ex. Hb-kontroller, förbandsbyten, stygnborttagning osv.

Övriga tider har skolhälsovårdaren mottagning för årskursvisa hälsoundersökningar och reserverade tider. Olycksfall under skoltid omhändertas omgående utan tidsbokning.

Årskursvisa hälsoundersökningar enligt följande:

Åk 7: tillväxt, ryggkontroll
åk 8: tillväxt, ryggkontroll, syn, färgsyn, blodtryck, Hb, hörsel samt ungdomsintyg för mopedkörkort, Boostrixvaccinering av 14-15 åringar
Åk 9: sammanfattande hälsoundersökning, uppföljning och ungdomsintyg vid behov