Barn & skola Utbildning Sursik skola Anhållan om lov från skolan

Anhållan om lov från skolan

Via Wilma kan man anhålla om lov från Sursik skola.

Anhållan om ledighet bör lämnas in till skolans rektor/klassföreståndare.

Eleven bör i god tid före lovet kontakta sin/sina lärare och komma överens om arbetsuppgifter, provarrangemang m.m. 

Tillstånd för elev att vara frånvarande från skolundervisningen:

  • högst en vecka beviljas av klassföreståndare
  • sex dagar till en månad beviljas av rektor
  • över en månad beviljas av sektionen.