KYRKOBY

Sandsund skola

Skolhusvägen 29, 68600 Jakobstad
Tel. 06-785 0521
sandsund.skola@pedersore.fi


Kontaktuppgifter och personal 


Välkommen till Sandsund skola

Temat för detta läsår är Vi och vår skola. Vi satsar detta läsår på välmående och på att göra saker tillsammans. Vi, det är 194 elever och deras vårdnadshavare, tolv klasslärare, två speciallärare, fem skolgångsbiträden och en rektor. Tillsammans med vårt elevhälsateam hoppas vi att vi i skolan kan skapa en trevlig atmosfär där alla får utvecklas och lära sig nya saker varje dag.

Eleverna i Sandsund skola kommer från Sandsund, Staraby, Skutnabba, Markusholmen och Killingholmen. Vår skola är för liten för oss alla och senaste höst tog vi i bruk en tillfällig barack, Lyan,  för två klasser. Åk 1 finns i Lyan detta läsår. Enligt den senaste elevstatistiken är elevtillströmningen jämn och vi kan fortsätta med parallellklasser i alla årskurser, så långt vi vet i nuläget.

Sandsund förskola, morgon- och eftermiddagsvården samt biblioteket finns i Baracken på skolgården. Där finns också biblioteket som är öppet alla dagar, även för allmänheten.

Vi lever trångt och planeringen av Sandsund skola, skede 1, fortgår under detta läsår. I skede 1 byggs utrymmen för förskola, morris och eftis samt för åk 1-2.  Kök och matsal kommer att finnas i den nya byggnaden samt även rum för elevhälsan, specialundervisningen och lärarrum ingår. Byggstarten har skjutits fram otaliga gånger men nu är den planerad till hösten 2022. Den gamla skolbyggnaden finns kvar i sitt nuvarande skick och inhyser sedan årskurserna 3-6.

Flyttar du och din familj till Sandsund önskar vi att du så fort som möjligt tar kontakt med rektorn och meddelar om skolstart för ditt barn, även under läsårets gång. I så fall är du hjärtligt välkommen med i vårt glada gäng!


Sandsund skolas händelsekalender

Händelsekalendern finns i Wilma.


Lektionstider i Sandsund skola

Åk 1 - 3                                         Åk 4 - 6

Lektion 1   8.00-8.45                      Lektion 1   8.00-8.45
Lektion 2   9.00-9.45                      Lektion 2   9.00-9.45
Lektion 3   10.00-10.45                  Lektion 3   10.00-10.45
             LUNCH                           Lektion 4   11.00-11.45
Lektion 4   11.15-12.00                             LUNCH
Lektion 5   12.15-13.00                  Lektion 5   12.15-13.00
Lektion 6   13.15-14.00                  Lektion 6   13.15-14.00
Lektion 7   14.15-15.00                  Lektion 7   14.15-15.00 

 

  • Lektion 6 och 7 hålls ofta utan rast emellan, vid t ex dubbla gymnastik och slöjdlektioner. Då slutar skoldagen kl.14.45.
  • Innan lunch tvättar vi händerna och läser matramsa/ bordsbön i klasserna.