Daghemmet Sagoskogen

Flygbild av daghemmet Sagoskogen och lekpark

Välkommen till daghemmet Sagoskogen!

Daghemmet Sagoskogen 
Eisfosvägen 7
68820 Esse   

Tel. 044 2735 850
e-post: sagoskogen@pedersore.fi  

Kontaktuppgifter och personal 

Tf. daghemsföreståndare, lärare inom småbarnspedagogik Siv Pettersson tel. 040 631 7760

Trollebo (3-5år), tel. 044-7557 628
lärare inom småbarnspedagogik: Jenna Löv
lärare inom småbarnspedagpogik/barnskötare: Gun-Mari Back 
barnskötare: Erica Asplund
barnskötare: Marie-Luise Liljedahl 

Slottebo (3-5år), tel. 044-7557 653
lärare inom småbarnspedagpogik och tf. föreståndare: Siv Pettersson
barnskötare: Mats Ena
barnskötare: Teija Englund

Nallebo (1-3år)  tel. 044 755 7626
lärare inom småbarnpedagogik: Mia Häggman-Lill
barnskötare: Anne-May Asplund
barnskötare: Catrine Snellman
barnskötare: Anna-Lena Ahlvik

Köksansvarig tel. 044 085 0548
Maria Grankulla

Fastighetsskötare 

Vår profil

En sagolik vardag