Sagoskogen

Välkommen till daghemmet Sagoskogen

Daghemmet Sagoskogen 
Eisfosvägen 7
68820 Esse   
Tel. 044 2735 850
e-post: sagoskogen@pedersore.fi

Kontaktuppgifter och personal

Daghemsföreståndare, Gun Holmström-Skrabb, tel. 044-2990481
Ansvarig lärare Jenny Bagge tel. 040-6317760

Trollebo (3-5år), tel. 044-7557 628
Ansvarig lärare inom småbarnspedagogik: Jenny Bagge
Lärare inom småbarnspedagogik: Jenna Löv
Barnskötare: Gun-Mari Back
Barnskötare: Mats Ena

Slottebo (3-5år), tel. 044-7557 653
Lärare inom småbarnspedagogik: Siv Pettersson
Barnskötare: Teija Englund
Barnskötare: Erica Asplund
Assistent: Marina Muukkonen

Nallebo (1-3år)  tel. 044 755 7626
Lärare inom småbarnspedagogik: Mia Häggman-Lill
Barnskötare: Anne-May Asplund
Barnskötare: Catrine Snellman
Barnskötare: Anna-Lena Ahlvik
Barnskötare: Liselott Smeds

Kökspersonal: tel. 044 085 0548
Maria Grankulla, Jennie Sundqvist

Städpersonal: Jennie Sundqvist och Julia Ahlvik-Fors