Lappfors daghem/förskola

Lappfors daghem gårdsplan med lekpark

Välkommen till Lappfors daghem!

Norrhedsvägen 1
68840 Nederlappfors

E-post: lappfors.daghem@pedersore.fi

 

Kontaktuppgifter och personal 

Lappfors förskola/daghem tel. 06-7850 553

Daghemsföreståndare, Gun Holmström-Skrabb, tel. 044-2990481
Ansvarig lärare Jenny Bagge  tel. 040 631 7760

Lärare inom småbarnspedagogik: Tanja Ruuhinen
barnskötare: Carina Knutar

Eftisledare/städare: Kaia Lindfors

Fastighetsskötsel