Lappfors daghem/förskola

Lappfors daghem gårdsplan med lekpark

Välkommen till Lappfors daghem!

Norrhedsvägen 1
68840 Nederlappfors

E-post: lappfors.daghem@pedersore.fi

 

Kontaktuppgifter och personal 

Lappfors förskola/daghem tel. 06-7850 553 

Tf. daghemsföreståndare, lärare inom småbarnspedagogik Lillemor Björkman tel. 040 631 7760 

lärare inom småbarnspedagogik: Tanja Ruuhinen (viceföreståndare)
barnskötare: Carina Knutar

eftisledare/städare Kaia Lindfors