Koulumatkatuki toisen asteen oppilaitoksissa opiskeleville 

 

EHDOT KOULUMATKATUEN SAANTIIN PEDERSÖREN KUNNALTA

1. Tukeen on oikeutettu opiskelija, joka asuu Pedersören kunnassa ja opiskelee toisen asteen oppilaitoksessa, mikäli hänen koulumatkansa lyhintä mahdollista kulkukelpoista yleistä tietä on 5-10 km.

2. Koulumatkatukea myönnetään 43:a euroa kuukaudessa ylittäviin matkakuluihin edullisimmalla mahdollisella joukkoliikennevälineellä. Bussimatkoille tämä on yleensä 44 matkan koulumatkatukilippu.

3. Opiskelija maksaa itse Matkahuollelle 6,50 € matkakorttia varten.

4. Opiskelija on velvollinen ilmoittamaan kaikista hakemuksen jättämisen jälkeen tapahtuneista muutoksista, jotka voivat vaikuttaa koulumatkatukeen. Muutoksista ilmoitetaan Pedersören kunnalle kirjallisesti hakemuslomakkeella. Liikaa tai perusteettomasti maksettu koulumatkatuki peritään takaisin, jos opiskelija on laiminlyönyt ilmotusvelvollisuutensa tai käyttänyt koulumatkatukea väärin.

5. Hakemus tehdään jokaiselle lukuvuodelle (1.8. - 31.7.) erikseen. Lomake täytetään ja palautetaan Pedersören kunnan koulutoimistoon. Koulumatkatukea myönnetään aikaisintaan hakemuksen jättämiskuukaudesta alkaen. 

6. Muutosta toisen asteen opiskelijan koulumatkatukipäätökseen, joka koskee 5-10 km:n koulumatkaa, haetaan Pedersören päivähoito- ja koulutuslautakunnalta viimeistään 14 päivän sisällä päätöksen tiedoksisaannista. Lautakunnan päätöksestä voi valittaa.

Hakemuslomake (pdf 103 kB)  

Huom! Pedersöressä asuvat, Pietarsaaren lukiota käyvät oppilaat hakevat tukea Pietarsaaren kaupungin koulukansliasta.