Koulumatkatuki toisen asteen oppilaitoksissa opiskeleville 

HUOM! Tämä lomake koskee vain Pedersören kunnassa asuvia opiskelijoita, joilla koulumatka on 6 km < 7 km.

Opiskelijat, joiden koulumatka on yli 7 km, hakevat koulumatkatukea Kelalta.

 

EHDOT KOULUMATKATUEN SAANTIIN PEDERSÖREN KUNNALTA

Tämä koskee pidennetyn oppivelvollisuuden opiskelijoita 1.8.2021 alkaen

1. Tukeen on oikeutettu opiskelija, joka asuu Pedersören kunnassa ja joka opiskelee toisen asteen oppilaitoksessa, mikäli hänen koulumatkansa lyhintä mahdollista kulkukelpoista yleistä tietä kotoa oppilaitokseen on 6 km < 7 km.

2. Opiskelijalla on velvollisuus ilmoittaa muutoksista esimerkiksi koulun tai asuinpaikan muuttuessa. Muutoksista ilmoitetaan kirjallisesti Pedersören kunnalle.

3. Hakemus tehdään jokaiselle lukuvuodelle (1.8. - 31.7.) erikseen. Lukiolaiset täyttävät ja lähettävät hakemuksen Pedersöre gymnasiumin kansliaan. Muiden opiskelijoiden osalta hakemukset lähetetään pedersore.skolkansli@pedersore.fi. Koulumatkatukea myönnetään aikaisintaan hakemuksen jättämiskuukaudesta alkaen. 

4. Toisen asteen opiskelijan bussikorttia koskevaan päätökseen voi hakea muutosta Pedersören Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnalta 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista (pedersore.skolkansli@pedersore.fi).

Hakemuslomake (pdf 679 kB)

Huom! Pedersöressä asuvat, Pietarsaaren lukiota käyvät oppilaat hakevat tukea Pietarsaaren kaupungin koulukansliasta.