Olycksfall i skolan/förskolan eller daghemmet

Om det sker ett olycksfall i skolan/förskolan/daghemmet ges första hjälp av skolhälsovårdaren eller någon annan vuxen. Vid behov uppsökes första hjälpen. Skolan/förskolan/daghemmet försöker få kontakt med barnets vårdnadshavare, så att någon kan hämta barnet endera från skolan/förskolan/daghemmet eller från första hjälpen.

Om barnet förs hemifrån till första hjälpen p.g.a. olycksfall som skett efter vägen till skolan/förskolan/daghemmet eller vid skolan/förskolan/daghemmet och om barnet remitteras till sjukhuset för vidareundersökningar ska de som tar emot barnet vid sjukhuset informeras om att det är fråga om olycksfall som skett i skolan/förskolan eller daghemmet.

Skolan/förskolan/daghemmet gör en "skadeanmälan" som skickas till försäkringsbolaget (en kopia av skadeanmälan skickas till Dagvårds- och utbildningsavdelningens kansli). Om olycksfallet medför oundvikliga och direkta kostnader för skjuts eller vård, ska vårdnadshavaren för att få ersättningar av försäkringsbolaget skicka kvitton till skolan, och skolan skickar dem till dagvårds- och utbildningsavdelningens kansli.

Försäkringen täcker olycksfall som har hänt:

  • i skolan/förskolan/daghemmet
  • på vägen till och från skolan/förskolan
  • i samband med verksamhet som omfattas av läsårsplanen
  • under lägerskolan i hemlandet. Försäkringen täcker inte kostnader för sjukdomsfall eller försvunnet resgods. För lägerskola utomlands skall man ta en separat försäkring för resetiden.
  • skolskjuts som behövs p.g.a. olycksfall
  • glasögon som gått sönder i sådana fall där läkaren konstaterat sår, skråmor eller skador till följd av olycksfallet
  • Kilometerersättning vid transport med privat bil ersätts enligt högst 0,33 euro/kilometer

Pedersöre kommun har avtal med försäkringsbolaget POHJOLA.