Avgifter för skolbarnens morgon- och eftermiddagsvård

INFO om ändring i skolbarnens morgon- och eftermiddagsverksamhet från augusti 2023.

Nämnden för utbildning och småbarnspedagogik beslöt den 7.6.2023 att från den 1.8.2023 att ändra timmar/dag till timmar/månad för skolelever i morgon-och eftermiddagsverksamhet.

Ändringen innebär att dagar/månad ersätts av ett timsaldo/månad.

Detta är ett mera rättvist system för er vårdnadshavare eftersom skolornas läsordning varierar för åk 1–2.  För er som tidigare haft barn i småbarnspedagogik/förskola är ju detta att boka i Päikky enligt timmar/månad ett bekant system.

Ni behöver inte göra någon ny ansökan utan den ansökan som ni lämnade in våren 2023 ändras automatiskt om till timmar/månad, avgiften är den samma som då ni sökte.

Obs! När ni bokar behöver dagen delas upp så att ni bokar morgonens behov och eftermiddagens behov skilt. Ex skoldagen är från kl.9-13, boka då morgonvård kl. 7-9, eftermiddagsvård kl. 13-16.

Avgiften är inte inkomstbaserad utan en fast avgift. Avgifterna är enligt beslut av nämnden för utbildning och fostran 16.6.2020 § 39:

1–10 dagar i månaden                                                  
Max 32h/ månad (tidigare 3h/dag 1-10dgr/ mån) = 76 €                                                              
Max 42h/ månad (tidigare 4h/dag 1-10dgr/ mån) = 88 €                                                              
Max 53h/månad (tidigare 5h/dag 1-10dgr/ mån) = 100 €                                                             
Max 63/månad (tidigare 6h/dag 1-10dgr/ mån) = 120 €

Över 10 dagar i månaden                                            
Max 63h/ månad (tidigare 3h/dag) =100                                                          
Max 84h/ månad (tidigare 4h/dag) = 120 €                                                           
Max 105h/månad (tidigare 5h/dag) = 140 €                                                          
Max 126/månad (tidigare 6h/dag) = 160 €

Om barnet på grund av sin sjukdom är frånvarande från verksamheten mer än hälften av månadens verksamhetsdagar tas endast hälften av den normala månadsavgiften ut.
När barnet på grund av sin sjukdom är frånvarande alla verksamhetsdagar under en hel kalendermånad tas ingen avgift ut.
När barnet av annan orsak än sjukdom är frånvarande från småbarnspedagogiken alla verksamhetsdagar under en kalendermånad tas hälften av månadsavgiften ut.

Avgiften kan efterskänkas eller nedsättas, om det finns skäl till det med beaktande av vårdnadshavarnas underhållsskyldighet eller utkomstmöjligheter eller vårdsynpunkter. Enligt Lag om grundläggande undervisning, 8 kap.48 f § (19.2.2016/127)
En fritt formulerad ansökan samt behövliga bilagor inlämnas till Yvonne Borgmästars.

OBS!
Verksamheten  ordnas endast under skoldagar och börjar samma dag som skolåret inleds.
Vid behov av ändring gällande vårdtiden, lämnas en en ändringsansökan in elektroniskt. Ändringen träder i kraft från början av därpå följande månad

På frågor svarar:
Ledare inom nybörjarundervisning och småbarnspedagogik
Yvonne Borgmästars, tel 044 755 7675
email: yvonne.borgmästars@pedersore.fi

Sekreterare för småbarnspedagogik
Margaretha Lampa, tel 06-7850203
email: margaretha.lampa@pedersore.fi