Koululaisten aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnan maksut

Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuja korotetaan 1.8.2020 alkaen

Aamu- ja iltapäivätoiminnalla on kiinteä kuukausimaksu. Maksuryhmiä on useita, riippuen siitä, montako tuntia lapsi osallistuu toimintaan. Aamu- ja iltapäivätoiminnan tunnit lasketaan yhteen. Mikäli lapsi on aamu- ja iltapäivätoiminnassa yhteensä yli 4 tuntia yhtenä päivänä viikossa, merkitään hoitoajaksi yli 4h/päivä. Enintään 6t/päivässä.

Jos lapsi ei sairautensa vuoksi voi osallistua toimintaan kalenterikuukauden aikana yli 10 päivänä, peritään maksusta puolet. Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa kokonaisen kalenterikuukauden, maksua ei peritä. Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, peritään kuukausimaksusta puolet.

Huoltajalla on mahdollisuus hakea koululaisten aamu-/iltapäivätoiminnan asiakasmaksusta huojennusta perheen taloudellisen tilanteen johdosta. Tiedot perheen tuloista ja vapaamuotoinen hakemus toimitetaan Opetus- ja varhaiskasvatusosastoon.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan tarve: 

1-10 päivää kuukaudessa
enint. 3t/päivä = 76€
enint. 4t/päivä = 88€
enint. 5t/päivä = 100€
enint  6t/päivä = 120€ 

Yli 10 päivää kuukaudessa
enint. 3t/päivä = 100€
enint. 4t/päivä = 120€
enint. 5t/päivä = 140€
enint. 6t/päivä = 160€ 

Huom!
Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään vain koulupäivinä ja toiminta alkaa samana päivänä kuin kouluvuosi. Hakemus hoitoaikojen muutoksesta on tehtävä sähköisesti. Muutos tulee voimaan seuraavan kalenterikuukauden alusta.