Aktuellt Vänstersvängar över mötande fil tas bort i Edsevö
19.10.2022
En flygbild med de nya väganslutningarna i korsningsområdet i Edsevö.

Tack vare de nya trafikarrangemangen blir det smidigare och tryggare att ansluta till huvudvägen från sidovägarna och riksåttan. Foto: Trafikledsverket

Vänstersvängar över mötande fil tas bort i Edsevö

Förbättringsarbetet på stamväg 68 i Edsevö är så gott som klart och i och med det förändras trafikströmmen i korsningsområdet en aning. Från och med i morgon, torsdagen den 20 oktober, försvinner vänstersvängar över mötande körbana.

De sista finslipningarna i korsningsområdet pågår ännu nästa vecka, men redan i morgon torsdag 24.10 leds trafiken längs de nya rutter som skapats i samband med förbättringsprojektet.

I fortsättningen ska du inte längre svänga vänster över mötande körfält när du ska ut på stamvägen från Granholmsbrinken (”Gamla Edsevö”) eller Hotellvägen (industriområdet).

Både när du kommer från Granholmsbrinken och ska köra mot Jakobstad, och när du kommer från Hotellvägen och ska köra mot Esse eller riksväg 8, ska du använda den nya och förlängda Holmvägen under stamvägen.

– Tack vare de nya trafikarrangemangen blir det smidigare och tryggare att ansluta till huvudvägen från sidovägarna, säger projektchef Pasi Kivioja på Trafikledsverket.

De nya arrangemangen syns i bifogade karta här under.

En karta som visar de nya körriktningarna i Edsevö.

Förbättringsprojektet som inleddes för ett år sedan hösten 2021 har bestått av två delar. I Kållby ersattes den smala järnvägsövergången med en ny bro som byggdes lite norr om den gamla. Den gamla bron har rivits.

I Edsevö har korsningsområdet mellan riksväg 8 och stam 68 kompletterats med en fjärde anslutningsramp, och Holmvägen har förlängts under stamväg 68. En ny korsningsbro har byggts där Holmvägen korsar stamvägen. Dessutom har det byggts nya gator och gång- och cykelvägar, medan Joksholmstunneln under riksåttan har renoverats.

– Den sista asfalteringen som ingår i projektet genomförs om två år. På det sättet förlänger vi beläggningens livstid med några år. Entreprenören kommer att fortsätta en del efterarbete sedan de nya trafikarrangemangen träder i kraft, säger Kivioja.

Källa: Trafikledsverkets pressmeddelande 19.10.2022.

Mer information ger:

  • Projektledare Pasi Kivioja, Trafikledsverket, tel. 029 534 3602, pasi.kivioja@vayla.fi.
  • Projektledare Timo Kujanpää, Skanska Infra Oy, tel. 050 544 7110, timo.kujanpaa@skanska.fi.
  • Kommunaltekniska chefen Stefan Hellund, Pedersöre kommun, tel. 050 562 5707, stefan.hellund@pedersore.fi