Ajankohtaista Muutoksia risteysjärjestelyihin Edsevössä
19.10.2022
Ilmakuva jossa Edsevön risteysalueen uudet tieliittymät näkyvät.

Uusien liikennejärjestelyjen ansiosta liittyminen sivuteiltä päätielle on jatkossa sujuvampaa ja turvallisempaa. Foto: Trafikledsverket

Muutoksia risteysjärjestelyihin Edsevössä

Kantatien 68 parannushanke Pedersöressä valmistuu. Liittymätöiden myötä risteysjärjestelyt muuttuvat Edsevössä. Muutokset tulevat voimaan torstaista 20. lokakuuta alkaen.

Vuoden päivät kestänyt rakennushanke Pedersöressä on lopuillaan. Valmistumisen myötä risteysjärjestelyt taajamassa muuttuvat jonkin verran. Viimeiset liittymätyöt Edsevössä valmistuvat 24. lokakuuta alkavalla viikolla.

Jatkossa Granholmintörmän ja Hotellitien suunnasta kantatielle (Kolpintie) liityttäessä ei enää käännytä vastaantulevan kaistan yli vasemmalle. Granholmintörmän liittymästä Pietarsaaren suuntaan mentäessä ja Hotellitieltä Valtatien 8 suuntaan lähdettäessä käytetään uutta, kantatien alittavaa Holmintien yhteyttä.

– Uusien liikennejärjestelyjen ansiosta liittyminen sivuteiltä päätielle on jatkossa sujuvampaa ja turvallisempaa, hankkeen projektipäällikkö Pasi Kivioja Väylävirastosta kertoo.

Uudet liikennejärjestelyt näkyvät alta.

Kartta, jossa uudet ajosuunnat Edsevössä näkyvät.

Vuoden 2021 syksyllä käynnistynyt Kt 68 Pedersöre -hanke koostui kahdesta rakennushankkeesta Pedersöressä. Kolpissa korvattiin huonokuntoinen ja kapea rautatien ylikulkusilta uudella sillalla, joka rakennettiin vanhan pohjoispuolelle. Vanha silta purettiin. Edsevössä parannettiin valtatien 8 ja kantatien 68 välistä eritasoliittymää ja jatkettiin Holmintietä kantatien ali. Holmintien ja kantatien risteyskohtaan rakennettiin uusi risteyssilta. Lisäksi Edsevössä rakennettiin uusia katuja ja jalankulun ja pyöräilyn väyliä sekä kunnostettiin valtatien 8 alittava Joksholman kevyen liikenteen tunneli.

– Hankkeeseen kuuluva viimeinen päällystyskerta toteutetaan kahden vuoden kuluttua. Tällä tavalla saadaan päällysteiden käyttöikää jatkettua muutamalla vuodella. Urakoitsija jatkaa vielä hieman viimeistelytöitä liikenteelle avaamisen jälkeen”, Kivioja sanoo.

Lähde: Väyläviraston lehdistötiedote 19.10.2022.

Lisätiedot: 

  • Projektipäällikkö Pasi Kivioja, Väylävirasto, 029 534 3602, etunimi.sukunimi@vayla.fi.
  • Projektipäällikkö Timo Kujanpää, Skanska Infra Oy, 050 544 7110, etunimi.sukunimi@skanska.fi.
  • Kunnallistekniikan päällikkö Stefan Hellund, Pedersören kunta, 050 562 5707, etunimi.sukunimi@pedersore.fi