Aktuellt Vägplan för riksåttan mellan Edsevö och Lepplax till påseende
26.4.2023
Riksåttan i Edsevö. En bil kör på landsvägen.

Vägplanen omfattar bland annat omkörningsfiler på vägavsnittet mellan Edsevö och Lepplax.

Vägplan för riksåttan mellan Edsevö och Lepplax till påseende

Vägplanen som gäller förbättringar av riksväg 8 på avsnittet mellan Edsevö och Lepplax har publicerats och nu är det möjligt för markägare och andra sakägare att kommentera planen.

Det är Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) i Södra Österbotten som har utarbetat vägplanen som är framlagd 26.04.2023 - 26.05.2023. 

Målet är att förbättra trafiksäkerheten och servicenivån på riksväg 8, göra trafiken smidigare och förbättra anslutningarnas funktion. Dessutom är målet att trygga vägförbindelserna för områdets markägare och invånare.

Planeringsområdet är cirka 4,8 km långt.

De centrala åtgärderna som beskrivs i planen är:

  • En omkörningsfil med 2+2 filer på riksväg 8 ska byggas. Omkörningsfilerna är cirka 2 kilometer långa både söderut och norrut.
  • De nuvarande anslutningarna till riksvägen stängs av och ersättande förbindelser byggs, även utanför avsnittet med omkörningsfiler.
  • Anslutningarna på Finnevägen och Långmossvägen graderas och kanaliseras.
  • Hotellvägens anslutning flyttas norrut och tillhörande gatuarrangemang.
  • Två underfartsbroar för ordnande av riksvägens tvärgående förbindelser, Sandbacka bro och Båsibacka bro (som också fungerar också som underfartsbro för djur).

Vägplanens material kan läsas här: Förbättring av riksväg 8 på avsnittet Edsevö–Lepplax, Pedersöre, vägplan

Anmärkningar kan göras via ett responsformulär på materialsidan (länk ovan) eller genom att skicka den till NTM-centralen i Södra Österbotten registratorskontor på adressen kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi. Till en anmärkning som skickas till registratorskontoret ska man foga EPOELY/963/2021.

Kontaktuppgifter

Mer information ger

projektledaren Teppo Leppäaho, tel. 0295 027730, teppo.leppaaho[at]ely-keskus.fi (NTM-centralen i Södra Österbotten).

tekniska direktören Yvonne Liljedahl-Lund, tel. 050 5545725, yvonne.liljedahl-lund[at]pedersore.fi (Pedersöre kommun)