Ajankohtaista Valtatien 8 parantaminen välillä Edsevö-Lepplax, tiesuunnitelma
26.4.2023
Valtatie 8 Edsevössä. Auto ajaa maantiellä.

Valtatie 8 parantaminen välillä Edsevö-Lepplax, tiesuunnitelma käsittää muun muassa 2+2 kaksikaistaisen ohituskaistaosuuden rakentamisen valtatielle 8.

Valtatien 8 parantaminen välillä Edsevö-Lepplax, tiesuunnitelma

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on laatinut tiesuunnitelman: Vt 8 parantaminen välillä Edsevö-Lepplax, Pedersöre TS. Suunnitelma pidetään nähtävillä 26.4.2023 - 26.5.2023.

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla, sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma vaikuttaa on mahdollisuus tehdä suunnitelmasta muistutus. Muistutus on tehtävä ennen nähtävänäoloajan päättymistä, eli 26.5.2023 mennessä. 

Tavoitteena on parantaa valtatien 8 liikenneturvallisuutta sekä palvelutasoa, lisätä liikenteen sujuvuutta sekä parantaa liittymien toimintaa. Lisäksi tavoitteena on turvata alueen maanomistajien ja asukkaiden kulkuyhteyksiä.

Suunnittelualueen pituus on noin 4,8 km.

Merkittävimmät tiejärjestelyt ovat:

  • 2+2 kaistaisen ohituskaistaosuuden rakentamisen valtatielle 8. Ohituskaistaosuuksien pituus on noin 2 kilometriä sekä etelän että pohjoisen suuntaan.
  • Nykyisten valtatielle liittyvien teiden liittymien katkaisemisia ja korvaavien yhteyksien rakentamista, myös ohituskaistaosuuden ulkopuolella.
  • Finnentien ja Långmossantien liittymien porrastaminen ja kanavointi.
  • Hotellitien liittymän siirtäminen pohjoisemmaksi ja siihen liittyvät katujärjestelyt.
  • Kaksi alikulkusiltaa valtatien poikittaisten yhteyksien hoitamiseksi, Sandbackan silta ja Bååsibackan silta (joka toimii myös riistan alikulkusiltana).

Nähtävillä oleva aineisto on luettavissa tästä: Vt 8 parantaminen välillä Edsevö-Lepplax, Pedersöre TS

Muistutuksen voi tehdä osoitteessa https://vayliensuunnittelu.fi/s/m4n6/nahtavillaolo tai toimittamalla se Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi. Kirjaamoon lähetettävään muistutukseen tulee liittää asiatunnus EPOELY/963/2021.

Yhteystiedot

Lisätietoja antavat:

  • Teppo Leppäaho (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus), puh. 0295027730, teppo.leppaaho(at)ely-keskus.fi
  • Yvonne Liljedahl-Lund (Pedersöre Kommun/kunta), puh. 0505545725, yvonne.liljedahl-lund(at)pedersore.fi