Aktuellt Styrelsen fördelade 31 130 euro till föreningar
25.5.2021

Styrelsen fördelade 31 130 euro till föreningar

Kommunstyrelsen har fördelat föreningsbidrag för år 2021. I budgeten finns totalt 62 000 euro. I detta skede fördelas 31 130 euro.

Allmänt verksamhetsbidrag (euro)

 • Abbornäs klipp 150
 • Bennäs Hem & Skola r.f. 150
 • Bennäs jaktförening r.f. 150
 • Bennäs-Lövö Marthaförening r.f. 150
 • Edsevö hem och skola/koti- ja kouluyhdistys 150
 • Emaus bönehus (SLEF) 150
 • Esse baptistförsamling 150
 • Esse Jaktförening r.f. 150
 • Esse Pensionärsförening r.f. 150
 • Forsby bönehusförening r.f. 150
 • Forsby hem och skola r.f. 150
 • Forsby Jaktvårdsförening r.f. 0 (ansökte för sent)
 • Föreningen Forsby Gravgård r.f. 150
 • Gravgårdsföreningen Ebenhaeser r.f. 150
 • Katternö Marthaförening r.f. 150
 • Kyrkans Ungdom i Pedersöre 150
 • Kållby Edsevö Fiskargille 0 (ansökte för sent)
 • Kållby Edsevö Jaktklubb 0 (ansökte för sent)
 • Kållby bönehus (SLEF) 150
 • Kållby vävklubb 150
 • Lappfors Jaktklubb r.f. 150
 • Lappfors Marthaförening r.f. 150
 • Lepplax Marthaförening r.f. 150
 • Lillby Byaråd 150
 • Lövö Bönehusförening r.f. 150
 • Pedersöre Pensionärsklubb r.f. 150
 • Purmo pensionärer r.f. 150
 • Sexsjö Marthaförening r.f. 150
 • Sundby-Karby marthaförening r.f. 150
 • Värnum Byaråd 150
 • Ytteresse bönehus (SLEF) 150 500 150
 • Åvist Bykyrka 150
 • Östensö Marthaförening r.f. 150
 • Överesse byaråd r.f. 150
 • Överlappfors Jaktförening r.f. 150

Regionala föreningar (euro):

 • De utvecklingsstördas väl i Jakobstadsnejden r.f. 150
 • Jakobstadsnejdens Döva r.f. 150
 • Jakobstadsnejdens Invalider r.f. 150
 • Jakobstadsnejdens RC-flygare r.f. 150
 • Jakobstadsnejdens Ryggförening r.f. 150
 • Jakobstadsnejdens Reumaförening r.f. 150
 • Norra Österbottens Svenska Synskadade r.f. 150
 • Pedersörenejdens Motorklubb r.f. 150
 • Psykosociala föreningen Contact r.f 300
 • SPL Jakobstadsnejden r.f. 150
 • Österbottens svenska afasi- och strokeförening 150

Driftsbidrag för föreningslokaler (euro)

 1. Bäckby Marthaförening r.f. 220
 2. Föreningen Essegården r.f. 220
 3. Forsby hembygdsförening r.f. 0
 4. Föreningen Nordanå Byagård r.f. 220
 5. Katternö Byagårdsförening r.f. 220
 6. Kiisk byahemsförening r.f. 220
 7. Kyrkoby Marthaförening r.f. 220
 8. Lappfors byahem 220
 9. Lillby Marthaförening r.f. (Marthagården i Lillby) 220
 10. Nederpurmo byagårdsförening r.f. 220
 11. Sundby byahemsförening r.f. 220
 12. Vitsjö byahemsförening r.f. 220
 13. Överesse Marthaförening r.f. 220
 14. Över-Nederlappfors Byaråd r.f. (Signegården) 220
 15. Överpurmo Lostugeförening r.f. 220

Förhöjt verksamhetsbidrag (euro)

 • Föreningen Folkhälsan i Pedersöre – simkurser 10 000
 • Föreningen Folkhälsan i Purmo – simkurser 4 000
 • Föreningen Folkhälsan i Esse – simkurser 5 000
 • Finlands svenska taltidningsförening r.f. 0 (ansökte för sent)
 • Kvinnohusföreningen i Jakobstadsnejden r.f. 1 300
 • Skärgårdsrådet r.f. 1 300

Sammanlagt 31 130 euro.