Ajankohtaista Kunnanhallitus myönsi 31 130 euroa toiminta-avustuksia
25.5.2021

Kunnanhallitus myönsi 31 130 euroa toiminta-avustuksia

Kunnanhallitus jakoi kokouksessaan 24.5 toiminta-avustuksia ja käyttöavustuksia yhdistyksille. Vuoden 2021 määrärahoista myönnettiin yhteensä 31 130 euroa.

Yleinen toiminta-avustus (euroa)

 • Abbornäs klipp 150
 • Bennäs Hem & Skola r.f. 150
 • Bennäs jaktförening r.f. 150
 • Bennäs-Lövö Marthaförening r.f. 150
 • Edsevö hem och skola/koti- ja kouluyhdistys 150
 • Emaus bönehus (SLEF) 150
 • Esse baptistförsamling 150
 • Esse Jaktförening r.f. 150
 • Esse Pensionärsförening r.f. 150
 • Forsby bönehusförening r.f. 150
 • Forsby hem och skola r.f. 150
 • Forsby Jaktvårdsförening r.f. 0 (ansökte för sent)
 • Föreningen Forsby Gravgård r.f. 150
 • Gravgårdsföreningen Ebenhaeser r.f. 150
 • Katternö Marthaförening r.f. 150
 • Kyrkans Ungdom i Pedersöre 150
 • Kållby Edsevö Fiskargille 0 (ansökte för sent)
 • Kållby Edsevö Jaktklubb 0 (ansökte för sent)
 • Kållby bönehus (SLEF) 150
 • Kållby vävklubb 150
 • Lappfors Jaktklubb r.f. 150
 • Lappfors Marthaförening r.f. 150
 • Lepplax Marthaförening r.f. 150
 • Lillby Byaråd 150
 • Lövö Bönehusförening r.f. 150
 • Pedersöre Pensionärsklubb r.f. 150
 • Purmo pensionärer r.f. 150
 • Sexsjö Marthaförening r.f. 150
 • Sundby-Karby marthaförening r.f. 150
 • Värnum Byaråd 150
 • Ytteresse bönehus (SLEF) 150 500 150
 • Åvist Bykyrka 150
 • Östensö Marthaförening r.f. 150
 • Överesse byaråd r.f. 150
 • Överlappfors Jaktförening r.f. 150

Seudulliset yhdistykset (euroa):

 • De utvecklingsstördas väl i Jakobstadsnejden r.f. 150
 • Jakobstadsnejdens Döva r.f. – Jakobstads Nejdens Döva rf 150
 • Jakobstadsnejdens Invalider r.f. – Pietarsaaren Seudun Invalidit ry 150
 • Jakobstadsnejdens RC-flygare r.f. – Pietarsaaren Seudun RC-lentäjät 150
 • Jakobstadsnejdens Ryggförening r.f. – Pietarsaaren Selkäyhdistys 150
 • Jakobstadsnejdens Reumaförening r.f. – Pietarsaaren Seudun Reumayhdistys r.f. 150
 • Norra Österbottens Svenska Synskadade r.f. 150
 • Pedersörenejdens Motorklubb r.f. 150
 • Psykosociala föreningen Contact r.f 300
 • SPL Jakobstadsnejden r.f. – TSPL-Pietarsaarenseutu ry 150
 • Österbottens svenska afasi- och strokeförening 150

 

Käyttöavustukset (euroa)

 • Bäckby Marthaförening r.f. 220
 • Föreningen Essegården r.f. 220
 • Forsby hembygdsförening r.f. 0
 • Föreningen Nordanå Byagård r.f. 220
 • Katternö Byagårdsförening r.f. 220
 • Kiisk byahemsförening r.f. 220
 • Kyrkoby Marthaförening r.f. 220
 • Lappfors byahem 220
 • Lillby Marthaförening r.f. (Marthagården i Lillby) 220
 • Nederpurmo byagårdsförening r.f. 220
 • Sundby byahemsförening r.f. 220
 • Vitsjö byahemsförening r.f. 220
 • Överesse Marthaförening r.f. 220
 • Över-Nederlappfors Byaråd r.f. (Signegården) 220
 • Överpurmo Lostugeförening r.f. 220

 

Kohennettu toiminta-avustus (euroa)

 • Föreningen Folkhälsan i Pedersöre – uimakoulut 10 000
 • Föreningen Folkhälsan i Purmo – uimakoulut 4 000
 • Föreningen Folkhälsan i Esse – uimakoulut 5 000
 • Finlands svenska taltidningsförening r.f. 0 (ansökte för sent)
 • Kvinnohusföreningen i Jakobstadsnejden r.f. – Pietarsaaren Naistentaloyhdistys ry, 1 300
 • Skärgårdsrådet r.f. – Saaristoneuvosto 1 300

Yhteensä 31 130 euro.